O FUNDACJI

Fundacja „Indygo”. Wspieranie Aktywności Twórczej i Kultury, powstała z pasji i zamiłowania do rękodzieła, sztuki, aktywności życiowej oraz ciągłych poszukiwań piękna i rozwoju.
Początkowo działalność Fundacji ograniczała się do prowadzenia warsztatów i organizacji wydarzeń z różnych technik plastycznych, m. in. decoupage, scrapbookingu, mixed media, filcowania, wykonywania biżuterii, lepienia w glinie itd.
Z czasem działalność rozszerzono, stawiając sobie za cel rozwój; poprzez wszelkiego rodzaju kreatywną działalność twórczą oraz aktywność fizyczną, relaksację, trening pamięci, zdrowe żywienie i ekologię.
Prowadzimy warsztaty dla dzieci i dorosłych, wykorzystując nasze działania dla zabawy, integracji międzypokoleniowej i społecznej oraz terapii i arteterapii. Propagujemy wiedzę z zakresu historii, szczególnie historii Warszawy i Mazowsza. Organizujemy turystykę mającą na celu poznanie naszego kraju oraz zagospodarowanie wolnego czasu i integrację.

Czytaj więcej ....
 Celem Fundacji jest w szczególności:

 • działalność edukacyjna, artystyczna i kulturalna oraz wspieranie rozwoju jednostek i grup społecznych w tym zakresie,
 • prowadzenie działań propagujących aktywność fizyczną, aktywny i zdrowy tryb życia i odżywiania,
 • edukacja na temat ekologii i ochrony przyrody i zwierząt oraz wiedzy o środowisku,
 • działalność na rzecz kształtowania społeczeństwa obywatelskiego i wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
 • prowadzenie działań dla osób w wieku emerytalnym, niepełnosprawnych, zapobieganie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób starszych i niepełnosprawnych,
 • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży,
 • kształcenie w zakresie ekonomii społecznej,
 • działanie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • edukację,
 • prowadzenie warsztatów, kursów, szkoleń, wykładów, konferencji, imprez kulturalnych i sportowych, przedstawień, koncertów, wystaw i wernisaży, projekcji filmowych, konkursów, zawodów, festynów, pikników, festiwali, przeglądów, targów, wymian młodzieży,
 • organizację wypoczynku,
 • warsztaty i zajęcia arteterapeutyczne na rzecz osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i potrzebujących pomocy psychologicznej,
 • działalność wydawniczą,
 • organizację zajęć i zawodów fizycznych i sportowych,
 • promocję zdrowej diety, dopasowanej do wieku i stanu zdrowia,
 • promocję rękodzieła i prac ręcznych jako narzędzia do rozwoju osobistego, kreatywności, aktywnego spędzania wolnego czasu, poznawania innych kultur,
 • promocję wolontariatu,
 • wspieranie osób uzdolnionych,
 • poznawanie i szerzenie wiedzy o polskiej kulturze i tradycji narodowej, sztuce oraz sztuce ludowej i regionalnej,
 • współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, z organizacjami trzeciego sektora, z przedsiębiorstwami i mediami,
 • tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej,
 • wspieranie działań na rzecz tolerancji, integracji europejskiej, dialogu międzykulturowego i międzypokoleniowego oraz poszanowania dla odmienności kulturowej i etnicznej,
 • tworzenie i wspieranie kontaktów lokalnych,
 • wspieranie osób związanych z fundacją w rozwoju osobistym, artystycznym i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

NASZE PROJEKTYFundacja “Indygo” w ramach swojej działalności statutowej realizuje projekty i granty, których uczestnicy mogą bezpłatnie skorzystać z różnorodnych zajęć.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi projektami:


Fundacja „Indygo”
Wspieranie Aktywności Twórczej i Kultury
Al. Zjednoczenia 21/23/1
01-829 Warszawa

Kontakt z Fundacją Indygo jest możliwy w Klubie „Babie Lato”, przy ul. Bajana 9a, w poniedziałki w godz. 15.30-18.15.

KRS: 0000408317
REGON: 146607602
NIP: 118-209-14-04

Pracownia Artystyczna Fundacji Indygo, mieści się na Bielanach
przy ul. Bajana 9a lok. 41.
Do pracowni zapraszamy tylko po wcześniejszym umówieniu się lub po zapisaniu na warsztat

Nr konta Nest Bank S.A. 85 2530 0008 2090 1039 0085 0001

tel.: 506-241-142
e-mail: ran@fundacja-indygo.org.pl

  Proszę wpisać kod z obrazka: captcha