Wszystkich zainteresowanych zabytkami, historią i ludźmi związanymi z Warszawą, zapraszamy na nietypowe spacery po Warszawie. Podczas spacerów poznamy te znane i zupełnie nieznane miejsca w Warszawie. Ale opowiemy o nich w niestandardowy sposób. Opowiadamy o miejscach i ludziach z nimi związanych, miłościach, skandalach i karierach, o ludzkich losach przez stulecia kształtujących oblicze miasta. Wędrując tylko po Placu Marszałka Piłsudskiego i Ogrodzie Saskim poznajemy historię Warszawy od XVII wieku po dzień dzisiejszy. Poznajemy poetę Jana Andrzeja Morsztyna, jego burzliwe życie, sympatie polityczne, przez które raz był poplecznikiem króla, innym razem zdrajcą. Spotykamy władcę znanego w historii z przysłowia „za króla Sasa, jedz i popuszczaj pasa”, który był mecenasem sztuki, władcą o ogromnych ambicjach i absolutystycznych zapędach, które uwikłały Rzeczpospolitą Obojga Narodów w wyniszczające wojny. Spotkamy Fryderyka Chopina i Adolfa Hitlera oraz polskich kryptologów, którzy wnieśli ogromny wkład w odszyfrowanie niemieckiej Enigmy, a także Andrzeja Englerta, ojca aktora Jana i dowiemy się o jego związku z pogrzebem kata Warszawy Franza Kutchery, który wziął ślub po śmierci.
Historię miasta kształtowali ludzie i ich namiętności – miłosny skandal, który miał duży wpływ na wybuch wojny polsko-szwedzkiej, Kaplica Moskiewska – symbol potęgi Rzeczpospolitej i dynastii Wazów, pycha Kazanowskich i Radziejowskich, których pałac budził zachwyty odwiedzających Warszawę podróżników i dyplomatów, obsesja wiecznej młodości pięknej generałowej Zajączkowej, niezwykły związek Manasa Ryby z Bazarem Różyckiego czy miłości i upadki młodych ludzi z Szarych Szeregów.
Prosimy Warszawiaków o dzielenie się z nami swoją wiedzą, zdjęciami, czy przeżyciami. Można nadsyłać je na adres mailowy ran@fundacja-indygo.org.pl