Projekty

Fundacja “Indygo” w ramach swojej działalności statutowej realizuje projekty i granty, których uczestnicy mogą bezpłatnie skorzystać z różnorodnych zajęć. Współpracujemy w tym zakresie z innymi Fundacjami, Centrum Aktywności Lokalnej na Białołęce, szkołami, domami kultury. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi projektami.