Fundacja “Indygo” w ramach swojej działalności statutowej realizuje projekty i granty, których uczestnicy

mogą bezpłatnie skorzystać z różnorodnych zajęć.


Zapraszamy do zapoznania się z naszymi projektami: