Fundacja “Indygo” w ramach swojej działalności statutowej realizuje projekty i granty, których uczestnicy
mogą bezpłatnie skorzystać z różnorodnych zajęć.
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi projektami: