Lato z Warszawą 2024

Projekt Fundacji Indygo jest kontynuacją warsztatów i innych działań edukacyjnych skierowanych do młodszych mieszkańców Warszawy. Metody, doskonalone każdego roku pozwalają na dostosowanie form prowadzenia zajęć do zmieniających się okoliczności i potrzeb dzieci i młodzieży, w atrakcyjnej i kreatywnej formie

Celem projektu „Lato z Warszawą” jest zorganizowanie uczniom, pozostającym podczas wakacji w Warszawie możliwości rozwoju zainteresowań, zdobywania wiedzy i kreatywnego sposobu spędzania wolnego czasu.

W tym roku zaplanowaliśmy organizację cyklu działań edukacyjnych:.

I. Zajęcia warsztatowe rozwijające uzdolnienia, kreatywność oraz zainteresowania artystyczne z możliwością swobodnej interpretacji zadanego tematu

  1. Tajemnice starej skrzyni

Warsztaty przybliżą temat przechowywania skarbów, przedmiotów osobistych i pamiątek w dawnych czasach. Dzieci dowiedzą się, jak na przestrzeni dziejów zmieniały się sposoby przechowywania cennych przedmiotów i ich zabezpieczania oraz postrzeganie tego co jest cenne.

W drugiej części zajęć dzieci wykonają swoją skrzynię przy użyciu farb, kolorowych papierów, mas plastycznych itp.

  1. Lustro Pana Twardowskiego

Podczas warsztatów opowiemy kto w dawnych czasach rządził naszym krajem. Dzieci odpowiedzą na pytanie, czy Polska miała króla, czy królową, kto mógł zostać królem i czy król mógł sam decydować o ważnych dla Polski sprawach. Tematem wiodącym będzie ostatni król z dynastii Jagiellonów, Zygmunt August i legenda o lustrze Pana Twardowskiego.

W drugiej części zajęć uczestnicy wykonają własne lustra przy użyciu farb, kolorowych papierów, mas plastycznych itp.

  1. Jak to z włoszczyzną było

Podczas warsztatów opowiemy jak odżywiano się w dawnej Polsce i trudnej drodze na stoły Polaków warzyw i owoców. Uczestnicy odpowiedzą na pytanie, czy Polacy w dawnych czasach lubili warzywa i jak zmieniała się świadomość wpływu odżywiania na zdrowie.

Tematem wiodącym będą czasy królowej Bony, żony króla Zygmunta Starego, której przypisuje się upowszechnienie jedzenia warzyw w Polsce.

W drugiej części uczestnicy wykonają kosze na warzywa przy użyciu farb, kolorowych papierów, mas plastycznych itp.

II. Sytuacyjne gry miejskie o tematyce przyrodniczo-ekologicznej i związanej z Warszawą, z elementami questingu, ćwiczeniami, zagadkami i rozwiązywaniem problemów.

  1. Poszukiwanie skarbów Bazyliszka – Rynek Starego Miasta i okolice

Z legendą o Bazyliszku, dzieci poznają Stare Miasto. Na podstawie kart pracy poszukują odpowiedzi na pytania i szukają ukrytego skarbu Bazyliszka.

  1. Czy Syrenka ma skrzydła? – Stare Miasto

Dzieci poznają legendę o syrence i z kartami pracy poszukują syrenek na elewacjach staromiejskich kamienic. Dowiadują się, jak zmieniał się herb Warszawy w ciągu wieków.

  1. Historia zapisana w kamieniu – Stare Miasto

Tematem gry są historie zapisane na elewacjach kamienic, bruku, pomnikach, dekoracjach. Z pomocą kart pracy, dzieci odpowiadają na pytania, obserwując zmiany w architekturze i stylu życia mieszkańców Warszawy.

  1. Z Canalettem przez Warszawę – Krakowskie Przedmieście

Na podstawie kart pracy i instrukcji oraz reprodukcji obrazów Canaletta, uczestnicy będą poszukiwali w terenie, obiektów z obrazów.

  1. Chronimy przyrodę w Warszawie – Park Młociny

Na podstawie kart pracy i instrukcji oraz tablic umieszczonych przy ścieżce edukacyjnej w Parku Młociny, uczestnicy poznają elementy środowiska przyrodniczego Warszawy, sposoby ochrony przyrody w mieście, wpływ człowieka na środowisko.