Zabytki Warszawy i ich ochrona – spacery miejskie i gry terenowe

Projekt dofinansowany przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków ma na celu edukację i upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie kulturowym miasta, zabytkach i sposobach ich ochrony oraz popularyzację wiedzy na temat dobrych praktyk

architektonicznych.

W ramach projektu zapraszamy na spacery i gry miejskie.

 

Tematy spacerów:

  1. Wille i pałace Alei Ujazdowskich – architektura luksusu
  2. Wola – postindustrialne dziedzictwo architektoniczne
  3. Dobre praktyki architektoniczne na przykładzie Pragi

 

Tematy gier:

  1. Tak mieszkano w Starej Warszawie – gra terenowa dla dzieci na Starym Mieście
  2. Tajemnice królewskich ogrodów – gra terenowa dla dzieci w Łazienkach królewskich
  3. Warszawa Canaletta – gra terenowa dla dzieci na Krakowskim Przedmieściu