Warszawa – przestrzeń i architektura 2022 – bezpłatne spacery

logo_biale_wspolfinansowanie
Celem projektu jest edukacja i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, sposobach ich ochrony oraz popularyzacja wiedzy o dobrych praktykach architektonicznych w Warszawie.
Projekt jest przeznaczony dla mieszkańców Warszawy i turystów, którzy są zainteresowani zabytkami, historią i dziedzictwem kulturowym miasta i będzie realizowany w formie spacerów.
W trakcie spacerów będziemy zwracać uwagę na rozwój architektoniczny i urbanistyczny Warszawy w kontekście historii, wskazywać charakterystyczne rozwiązania architektoniczne i działania w zakresie ochrony zabytków.
Wykorzystując mapy, stare fotografie i architekturę Warszawy, jako materiał źródłowy, będziemy na poszczególnych przykładach pokazywać detale architektoniczne i sztukaterie – ich nazwy, sposób rozpoznawania (kostium stylowy, wspornik, alegoria itp.) i funkcje oraz elementy architektury (ryzalit, boniowanie, pilaster, kolumna itp.) i podstawowe cechy stylu.
Ponadto zapoznamy uczestników ze sposobami ochrony zabytków w odniesieniu do lokali w zasobach miejskich i prywatnych oraz dobrymi praktykami w zakresie architektury i renowacji, z wykorzystaniem publikacji Urzędu Miasta Warszawa.
Chcielibyśmy zachęcić użytkowników miasta do podejmowania społecznych inicjatyw, służących zmianom przestrzeni miejskiej i mających na celu kształtowanie jej zgodnie z zapotrzebowaniem.

Udział w projekcie jest bezpłatny.