Zimowa przygoda ze sztuką

Projekt przewiduje przeprowadzenie warsztatów edukacyjno-artystycznych o treściach wychowawczych, polegających na organizacji: 14 warsztatów dla 154 dzieci zamieszkujących w Warszawie. Jest realizowany w okresie od 01.03.2016 r. do 29.05.2016 r.

Podczas warsztatów dzieci wykonują przedmioty użytkowe i/lub ozdobne, wg opisanych niżej technik i zasad oraz poznają podstawowe zasady i cechy kilku dziedzin sztuki. Jednocześnie, przebywając w grupie i wykonując konkretne zadania, podlegają oddziaływaniu bodźców i doświadczeń społecznych i grupowych, które realizują cele wychowawcze. Mamy tu na myśli nawiązywanie współpracy, udział w tworzeniu rzeczy pięknych, powstawanie więzi, wzajemną pomoc. Ponadto warsztaty kształtują kreatywne myślenie i wychowują do poszanowania kultury.

Tytuł warsztatów:

Zimowa przygoda ze sztuką.

Warsztaty składają się z dwóch części .

W części pierwszej

Opowiadamy o warsztacie pracy, o stosowanej technice, narzędziach, jej historii, zastosowaniu. Prezentujemy gotowe wyroby i omawiamy je, wykorzystujemy również elementy sztuki ludowej.

W części drugiej

Prowadzimy zajęcia praktyczne, podczas których uczestnicy wykonują ozdoby lub przedmioty użytkowe, z wykorzystaniem elementów i motywów, o których opowiadaliśmy w części pierwszej.

W zajęciach stosujemy techniki arteterapii, dzięki którym osiągamy pozytywne wyniki w pracy z osobami, którym brakuje wiary w siebie, mają niskie poczucie własnej wartości i niską samoocenę. Zajęcia pozwalają rozwinąć energię i wytrwałość, zdobyć własne uznanie, realizować się twórczo, rozwijać osobowość uczestników, spostrzegawczość, umiejętność pozytywnej oceny własnej pracy. Ponadto pozwalają uczestnikom rozwijać się manualnie.Proces tworzenia prac jest wykorzystywany do poszerzenia świadomości siebie i wzbogacenia własnej osobowości oraz kształtuje rękę młodego człowieka, co ułatwia pisanie i prace ręczne. Ponadto, własnoręczne wytwarzanie ozdób, które kiedyś stanowiło część tradycji, obecnie odchodzi do lamusa w obliczu powszechnej komercjalizacji. Dlatego stanowi dla dzieci novum, któremu oddają się z pasją. Podczas pracy wyzwalane są mechanizmy współpracy i wspierania się pomiędzy uczestnikami. Nasze zajęcia mają wartości rehabilitacyjne i terapeutyczne, wymagają od uczestników ciągłej aktywności umysłowej i fizycznej, „zmuszają” do aktywnego udziału rąk i umysłu.
Adresatami projektu są dzieci zamieszkujące na terenie Warszawy. Uczestnikami warsztatów mogą być zarówno grupy - dzieci pozostające pod opieką świetlic szkolnych, dzieci ze szkół, przedszkoli, jak też indywidualne.

Przedsięwzięciem zostanie objętych 154 dzieci – 14 warsztatów po 11 dzieci na każdym. Każdy warsztat będzie trwał 2,5 godziny.

Zajęcia praktyczne będą prowadzone z następujących tematów:

Scrapbooking

Ozdabianie za pomocą kolorowych papierów, kokardek, aplikacji, wycinanek itp. Tworzenie planu i wykonanie. Projektowanie prac. Dzięki bogactwu stosowanych narzędzi można osiągnąć niezwykłe rezultaty i formy. Ponadto uczestnicy poznają warsztat, historię i zastosowanie scrapbookingu. Uczestnicy wykonują własne projekty – wg instrukcji trenera.

Rysunek i malarstwo

Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi technikami rysunku i malarstwa, uczą się oddawać pędzlem, ołówkiem i kredką formy i kształty. Wychodzimy z pracą na zewnątrz i oddajemy krajobraz Bemowa.

Uczestnicy wykonują własne projekty – wg instrukcji trenera.

Papier-mache.

Papier mache jako sztuka tworzenia przedmiotów z nakładanych na siebie warstw papieru i kleju i jako modelowanie z masy papierowej (masa z makulatury dająca się formować i twarda po wysuszeniu).

Zdobienie wykonanych przedmiotów i malowanie.

Uczestnicy wykonują własne projekty – wg własnego pomysłu.

Decoupage.

Niezwykle modna technika, polegająca na zdobieniu przedmiotów użytkowych i wykonywaniu ozdób, za pomocą malowania, kolorowych papierów, zdobień i narzędzi. Uczestnicy wykonują ozdoby i przedmioty użytkowe. Poznają podstawy techniki oraz różne możliwości tworzenia.

Uczestnicy wykonują własne projekty pod kierunkiem instruktora.

Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania miejsc. Decyduje kolejność zgłoszenia. W miarę zgłaszania się będą ustalane terminy realizacji zajęć.

Zapraszamy do współpracy szkoły, przedszkola, świetlice, kluby itp.

Dla osób zgłaszających się indywidualnie będzie możliwość przeprowadzenia zajęć w Warsztacie przy pl. Konstytucji.

Zgłoszenia przyjmuje:
Renata Adamczyk-Nowak
tel.: 506-241-142
mail: ran@fundacja-indygo.org.pl