Wystawa projektów architektonicznychWystawa prac wykonanych podczas warsztatów architektonicznych


Podczas warsztatów wszystkie grupy dzieci otrzymały profesjonalną mapę Warszawy, na której odszukiwały różne miejsca związane z historią miasta oraz miejsce akcji swojej legendy. Miejsce akcji zaznaczano postacią bohatera legendy, wykonaną przez dzieci dowolna metodą.
Prowadzący warsztaty opowiadał legendy, które były przedmiotem pracy grup i pokazywał na slajdach miejsca związane z tymi legendami oraz postacie i zmiany w ich przedstawianiu na przestrzeni wieków. Potem dzieci wybierały nazwę dla swojej pracowni architektonicznej i wykonywały jej logo i przystępowały do projektu. Projekty były wykonywane w ogromnych pudłach tekturowych, które były malowane, zdobione i aranżowane według projektu. W pudłach były projektowane wnętrza i postacie bohaterów, aranżacja przestrzeni itd. W pracy używano farb, kolorowych papierów i papierów z nadrukiem, sznureczków, wstążek, kolorowych kamyków, cekinów i innych ozdób, mas plastycznych, gliny i roślin… Zdjęcia niestety nie oddają pomysłowości i kreatywności dzieci oraz całości projektów.
Z kolei grupy dorosłych otrzymywały do dyspozycji warsztat architekta – podkład, mapę terenu, którego dotyczył projekt, kalkę techniczną wielkości mapy do pracy i wykonania projektu oraz narzędzia kreślarskie, kartony techniczne itd. Projekt wykonywano na kalce, na papierze dokonywano obliczeń skali i wymiarów modeli. Na zakończenie z kartonu wykonywano modele zabudować oraz dekorowano roślinnością. Wykorzystywano również gotowe elementy. Prowadzący prezentował miejsca, których dotyczyły projekty, pokazywał na slajdach te miejsca oraz metody wykonywania projektu, przeliczania skali, proporcji itd.

Grupa dorosłych ze szkoły przy ulicy Długiej w Warszawie wykonała na nstępujące projekty

Makieta kładki pieszo-rowerowej przez Wisłę, z infrastrukturą Makieta budynku parkingu wielopoziomowego, z ogrodem dachowym i wertykalnym Makieta nowego targowiska miejskiego – rewitalizacja
Grupa dorosłych w naszej pracowni przy ulicy Wrzeciono w Warszawie wykonała na nstępujące projekty

Makieta urbanistyczna nowego osiedla wraz z projektem Makieta urbanistyczna nowego parku miejskiego z infrastrukturą użytkową, i projektem Makieta urbanistyczna nowego kampusu uniwersyteckiego z projektem
Grupa dzieci w naszej pracowni przy ulicy Wrzeciono w Warszawie wykonała następujące projekty

Sala muzealna/ Ekspozycja piwnicy Bazyliszka wraz z mapą okolicy Ekspozycja /Instalacja domku na wodzie Syrenki Warszawskiej z mapą okolicy Ekspozycja/ Pracownia Czarodzieja Twardowskiego, z mapą okolicy
Grupa dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 223 przy ulicy Wrzeciono w Warszawie wykonała następujące projekty

Sala muzealna/ Ekspozycja piwnicy Bazyliszka wraz z mapą okolicy Ekspozycja /Instalacja domku na wodzie Syrenki Warszawskiej z mapą okolicy Ekspozycja/ Pracownia Czarodzieja Twardowskiego, z mapą okolicy
Grupa dorosłych ze szkoły przy ulicy Długiej w Warszawie – prace projektowe


Grupa dorosłych z pracowni przy ulicy Wrzeciono w Warszawie – prace projektowe


Grupa dzieci z pracowni przy ulicy Wrzeciono w Warszawie - prace projektowe


Grupa dzieci z szkoły nr 223 w Warszawie – prace projektowe


Zadania do wykonania dla zespołów dziecięcych

1 zespół

Polecenie 1
Wykonajcie makietę sali muzealnej z ekspozycją piwnicy Bazyliszka mieszczącej się w kamienicy przy ulicy Krzywe Koło 2, Starówka Warszawska.

Polecenie 2
Na mapie Starówki Warszawskiej zaznaczcie miejsce zaplanowanej i zaprojektowanej przez wasz zespół sali muzealnej/piwnicy Bazyliszka.

Polecenie 3
Korzystając z informacji ze spacerów miejskich Szlakiem legend Warszawy I wykładu w sali, zaznaczcie na mapie Starówki miejsca ze słynnymi historycznymi i legendarnymi postaciami oraz artefaktami i pomnikami przeszłości: Syrenką Warszawską, postacią Bazyliszka, Warsa i Sawy, Małego Powstańca, Szewca Jana Kilińskiego, Króla Zygmunta III z kolumny, dzwonu z Kanonii itp.

2 zespół

Polecenie 1
Wykonajcie makietę instalacji zewnętrznej, domku na wodzie (brzegu Wiślanym) Syrenki Warszawskiej, z przeznaczeniem na salę muzealną z ekspozycją, zlokalizowaną na Bulwarze Karskiego obok Krasnala Podróżnika.

Polecenie 2
Na mapie Starówki Warszawskiej zaznaczcie miejsce zaplanowanej i zaprojektowanej przez wasz zespół sali muzealnej/domku na wodzie Syrenki Warszawskiej.

Polecenie 3
Korzystając z informacji ze spacerów miejskich Szlakiem legend Warszawy I wykładu w sali, zaznaczcie na mapie Warszawy miejsca ze słynnymi historycznymi i legendarnymi postaciami oraz artefaktami i pomnikami przeszłości: Syrenką Warszawską, postacią Bazyliszka, Warsa i Sawy, Małego Powstańca, Szewca Jana Kilińskiego, Króla Zygmunta III z kolumny, dzwonu z Kanonii itp.

3 zespół

Polecenie 1
Wykonajcie makietę izby pamięci z ekspozycją muzealną komnaty Czarodzieja Twardowskiego w Zamku Królewskim w Warszawie.

Polecenie 2
Na mapie Starówki Warszawskiej zaznaczcie miejsce zaplanowanej i zaprojektowanej przez wasz zespół izby pamięci z ekspozycją muzealną komnaty czarodzieja Jana Twardowskiego.

Polecenie 3
Korzystając z informacji ze spacerów miejskich Szlakiem legend Warszawy i wykładu w sali, zaznaczcie miejsca ze słynnymi historycznymi i legendarnymi postaciami oraz artefaktami i pomnikami przeszłości: Syrenką Warszawską, postacią Bazyliszka, Warsa i Sawy, Małego Powstańca, Szewca Jana Kilińskiego, Króla Zygmunta III z kolumny, dzwonu z Kanonii itd.Zadania do wykonania dla zespołów dorosłych

1 zespół

Polecenie 1
Zaplanujcie i zaprojektujcie za pomocą mapy i kalki technicznej ekskluzywne osiedle w centrum Warszawy w kwartale ulic: Żelaznej, al. Jerozolimskich, Żelaznej i Chmielnej.

Polecenie 2
Wykonajcie makietę urbanistyczną w/w osiedla w skali 1:250.

Polecenie 3
Plan, projekt i makieta powinny zawierać: apartamentowce, powierzchnie pod luksusowe butiki, strefę usługową, skwer, ogród zimowy, ogrody dachowe, plac zabaw, parking i inne wg własnego pomysłu.

2 zespół

Polecenie 1
Zaplanujcie i zaprojektujcie za pomocą mapy i kalki technicznej całoroczne Centrum Sportów miejskich i Rekreacji, w części terenu stadionu Skry, w kwartale ulic: Fińskiej, Ondraszka i Rokitnickiej.

Polecenie 2
Wykonajcie makietę urbanistyczną w/w Centrum w skali 1:250.

Polecenie 3
Plan, projekt i makieta powinny zawierać: pawilon zimowy do jazdy na rolkach, desce – skatepark, pawilon kręgielni, pawilon, siłowni, pawilon przeznaczony na saunę, salę do nauki i treningu, streetdance, zewnętrzny skatepark z torem rolkowym, pawilon restauracji i kawiarni, patio z ogrodem zimowym, parking i inne wg własnego pomysłu.

3 zespół

Polecenie 1
Zaplanujcie i zaprojektujcie za pomocą mapy i kalki technicznej nowy campus uniwersytecki na warszawskiej Pradze w kwartale ulic: Kickiego, Kobielskiej, Rębkowskiej i Paca.

Polecenie 2
Wykonajcie makietę urbanistyczną w/w campusu uniwersyteckiego w skali 1:250.

Polecenie 3
Plan, projekt i makieta powinny zawierać: dom studencki – bursę, budynek jadalni, przychodni studenckiej, skwer, parking, mały pasaż handlowy i inne wg własnego pomysłu.Zadania do wykonania dla zespołów dorosłych ze Szkoły Specjalnej Nr 105 przy ulicy Długiej w Warszawie

1 zespół Polecenie

Zaplanujcie i zaprojektujcie za pomocą mapy i kalki technicznej makietę kładki pieszo-rowerowej przez Wisłę z towarzyszącą infrastrukturą.
Mapa prawego i lewego brzegu Wisły na odcinku Zamek Królewski – Park Praski.

2 zespół Polecenie

Zaplanujcie i zaprojektujcie za pomocą mapy i kalki technicznej makietę budynku parkingu wielopoziomowego z ogrodem dachowym i wertykalnym.
Mapa bulwarów wiślanych przy Moście Łazienkowskim.

3 zespół Polecenie

Zaplanujcie i zaprojektujcie za pomocą mapy i kalki technicznej makietę nowego targowiska miejskiego – rewitalizacja istniejącego.Polecenie

Mapa targowiska Wolumen z okolicą na warszawskich Bielanach.Oglądający wystawę oraz trener prowadzący warsztaty głosowali na najlepsze projekty.

Pierwsze miejsce w grupie dla dorosłych zajął projekt Makieta kładki pieszo-rowerowej przez Wisłę, z infrastrukturą. W grupie dla dzieci projekt Pracownia Pana Twardowskiego wykonany na Wrzecionie.

Kolejne miejsca projektów dla dorosłych
2. Makieta urbanistyczna nowego parku miejskiego z infrastrukturą użytkową, i projektem.
3. Makieta budynku parkingu wielopoziomowego, z ogrodem dachowym i wertykalnym

Kolejne miejsca projektów dla dzieci
2. Ekspozycja /Instalacja domku na wodzie Syrenki Warszawskiej z mapą okolicy z grupy na Wrzecionie
3. Sala muzealna/ Ekspozycja piwnicy Bazyliszka wraz z mapą okolicy z grupy ze szkoły Nr 223