Stare Miasto – czy to jest zabytek?

Stare Miasto – czy to jest zabytek?
12 sierpnia, sobota, godz. 10.00
Zbiórka – przy Kolumnie Zygmunta

Czas trwania – ok. 3 godz.

Udział w spacerze jest bezpłatny – dofinansowany przez m. st. Warszawa w ramach projektu „Warszawa, dziedzictwo, historia i tradycje”

Podczas spaceru spróbujemy odpowiedzieć na pytanie czy warszawskie Stare Miasto jest zabytkiem? Warszawska Starówka to perła stolicy, zachwycająca architekturą i atmosferą urokliwych uliczek, wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Niemal całkowicie zniszczona w czasie wojny i dźwignięta z ruin może budzić wątpliwości, co swojej autentyczności i wartości zabytkowej. Podczas spaceru spróbujmy zachęcić Państwa do odpowiedzi na postawione w tytule pytanie.

Przybliżymy również historie ludzi zasłużonych dla odbudowy Starego Miasta, którzy często ryzykowali życiem dla ratowania zabytków.

Jak rozwijała się Warszawa, jak zdobywała stołeczną pozycję w Rzeczypospolitej i dlaczego stała się najważniejszym miastem ogromnego polsko-litewskiego państwa, to ważne pytanie dla każdego mieszkańca Warszawy.

Prześledzimy również rozwój Zamku Królewskiego, posłuchamy opowieści o jego mieszkańcach i smutnych losach pośmiertnych ostatniego króla.

Zajrzymy do Katedry św. Jana, na Barbakan i do Syrenki. Odszukamy dom najsłynniejszego szewca Warszawy i zobaczymy, gdzie wykonywano kary na przestępcach.

A towarzyszyć nam będą legendy, te znane – o Syrence, Warsie i Sawie, ale też takie nieznane – O szabli króla Zygmunta, O białej Damie, czy o Cudownym Chrystusie z Fary.

Zapisz się...