Spacery Szlakiem zabytków i historii

SPACERY PO WARSZAWIE – SZLAKIEM ZABYTKÓW I HISTORII

Mają za zadanie zapoznanie uczestników z architekturą, zabytkami i historią Warszawy. Będą prowadzone w najciekawszych i charakterystycznych miejscach miasta i pokazywać w jaki sposób historia kształtuje architekturę, budownictwo i układ przestrzenny. Jednocześnie podczas spacerów chcemy pokazywać w jaki sposób mieszkańcy mają wpływ na kształtowanie miejskiej przestrzeni publicznej i wzmacniać poczucie przynależności i związku z miastem.
Zabierzemy uczestników najbardziej atrakcyjnymi szlakami zabytków i postaci związanych z Warszawą – Szlakiem Chopina, „Lalki” Bolesława Prusa, „Szarych Szeregów”, Pałaców Miodowej i Krakowskiego Przedmieścia oraz Żydowskim. Odwiedzimy także specyficzne dzielnice Warszawy – Śródmieście Południowe, starą Pragę, przemysłową Wolę związaną z elekcjami królewskimi, Powiśle i oczywiście Starówkę oraz Stare Powązki

Planowane wycieczki – tematyka i harmonogram

01) 04.07, sobota godz. 10-13 -- Starówka Warszawska – dziedzictwo UNESCO – zbiórka o godz. 10.00 przy Kolumnie Zygmunta
02) 07.07, wtorek godz. 16-19 -- Szlak Chopina – zbiórka o godz. 16.00 przy Kolumnie Zygmunta
03) 12.07, niedziela godz. 10-13 -- Szlakiem Pałaców Miodowej – zbiórka o godz. 10.00 przy Pomniku Powstania Warszawskiego, Plac Krasińskich
04) 14.07, wtorek godz. 16-19 -- Substancja miejska Pragi – zbiórka o godz. 16.00 przy Katedrze przy ul. Floriańskiej
05) 21.07, wtorek godz. 16-19 -- Szlakiem Pałaców Krakowskiego Przedmieścia – zbiórka o godz. 16.00 przy Kolumnie Zygmunta
06) 25.07, sobota godz. 10-13 -- Szlak „Lalki” Bolesława Prusa – zbiórka o godz. 10 przy Pomniku Mikołaja Kopernika na Krakowskim Przedmieściu
07) 28.07, wtorek godz. 16-19 -- Śródmieście Południowe – zbiórka o godz. 16 przy rogatkach mokotowskich, Plac Unii Lubelskiej 1
08) 04.08, wtorek godz. 16-19 -- Wola – przemysłowa dzielnica Warszawy w sąsiedztwie pola elekcyjnego – zbiórka o godz. 16.00 przy pomniku Electio Viritim Plac Pole Elekcyjne
W związku z opadami deszczu dzisiejsza wycieczka zostaje odwołana. Nowy termin podamy wkrótce.
Czytaj więcej ....
Historia Woli rozpoczyna się już w średniowieczu, kiedy pojawia się pod rokiem 1367 wzmianka o wsi Wielka Wola, będącej własnością książąt mazowieckich. Włączenie Woli do Warszawy ma miejsce w 1916 r. decyzją generała-gubernatora Hansa von Beselera
Rola tego miejsca wzrasta z początkiem okresu królów elekcyjnych. Pierwsza wolna elekcja odbyła się na polach Woli w 1575 r., kiedy na króla wybrano Stefana Batorego. Ostatnia miała miejsce w 1764 r. wraz z wyborem Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Właśnie w miejscu, gdzie ustawiono Pomnik Electio Viritim na Placu Pole Elekcyjne, u zbiegu ulicy Obozowej i Ostroroga, rozpoczyna się wycieczka, której celem jest przybliżenie Woli, jako miejsca wolnych elekcji i tematyki z tym związanej. Jednocześnie, podczas spaceru zwrócimy uwagę na przemysłowy charakter tej dzielnicy.
Rozwój przemysłu na Woli rozpoczyna się w 2 połowie XIX w. wraz z budową kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Powstają elewatory zbożowe na Młynowie, garbarnie i browary Haberbusch i Schiele. A także przędzalnia, gazownia, elektrownie tramwajowa i miejska oraz zakłady przemysłowe – Gerlach, Szwede, Norblin, Bracia Buch i T. Werner, Tenler, Lilpop, Rau i Loewenstein.
Na Woli też rozwija się ruch robotniczy – strajki, zatrzymanie działającego w tajnej drukarni Marcina Kasprzaka. Wola, zyskuje nawet miano Czerwonej Woli.
Aby przybliżyć specyfikę tej dzielnicy rozpoczniemy wycieczkę na Polu Elekcyjnym, przy Pomniku Electio Viritim i porozmawiamy o wolnych elekcjach w czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Dalej przejdziemy ulicami w poszukiwaniu zabytków przemysłu rozwijającego się na Woli – do ulicy Bema, Kasprzaka, Towarową, Żelazną, Waliców do Grzybowskiej. Po drodze zobaczymy obiekty, albo ich pozostałości takie jak zabudowania kolei, pozostałości fortyfikacji, fabryka Lilpop, Rau i Loewenstein, Dom Prasy Wojskowej, Dom Słowa Polskiego, zakłady Norblina, budynki gazowni, browary i in.
ZAPRASZAMY!
09) 09.08, niedziela godz. 10-13 -- Powiśle – zbiórka o godz. 10.00 przy Kościele św. Anny na Krakowskim Przedmieściu
Czytaj więcej ....
Od początku nie stanowiło dobrych terenów pod zabudowę mieszkaniową, ze względu na podmokły teren, nie sprzyjający osadnictwu.
Od początku XIX w. zaczęło być główną dzielnicą przemysłową Warszawy. Mniej więcej od lat 70-tych XIX w. zakłady zaczęły być przenoszone głównie na Wolę i Pragę, mając na uwadze bliskość linii kolejowych.
Powiśle zaczęło się rozrastać, stając się dzielnicą zamieszkałą głównie przez biedotę, niewykwalifikowanych robotników, rybaków, bednarzy, piaskarzy i kobiety lekkich obyczajów. Zaniedbane, zabudowane głównie drewnianymi i zrujnowanymi budynkami, z rzadka kamienicami. Dziś jest to dzielnica, w której stare, piękne kamienice, sąsiadują z blokami i nowoczesnymi apartamentowcami, stworzono wiele terenów zielonych.
Wycieczkę zaczniemy od spotkania przy kościele św. Anny, skąd zejdziemy do Mariensztatu i ulicy Dobrej, mijając Sowią, Bednarską, Furmańską, Karową, do wiaduktu Markiewicza. Następnie przejdziemy do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego i wejdziemy do ogrodów bibliotecznych. Przejdziemy do Wybrzeża Kościuszkowskiego, spoglądając na Bulwary. Przejdziemy koło Centrum Nauki Kopernik, stacji metra, pomnika Syreny.
Podczas wycieczki będziemy starali się pokazać zabytkowe obiekty, nowoczesne osiedla, budynki, infrastrukturę, opowiedzieć o ludziach i klimacie Powiśla.
ZAPRASZAMY!
10) 11.08, wtorek godz. 16-19 -- Szlak „Szarych Szeregów” – zbiórka o godz. 16.00 przy budynku Ministerstwa Edukacji, Al. Szucha 25
Czytaj więcej ....
Wycieczka prowadzi trasą, przy której znajdują się miejsca związane z wojenną działalnością Związku Harcerstwa Polskiego, który po zejściu do podziemia w 1939 roku przyjął nazwę Szare Szeregi. Wycieczkę rozpoczniemy w Al. Szucha 25, gdzie w czasie okupacji znajdowała się siedziba Gestapo. Następnie pospacerujemy po dzielnicy, która była przeznaczona tylko dla Niemców. Zobaczymy siedzibę dowódcy SS, komendanta niemieckiej policji porządkowej, policji kryminalnej, dom Franza Kutchery i miejsce zamachu na Kutcherę.
Przy okazji nie sposób pominąć miejsc nie związanych ściśle z akcjami Szarych Szeregów, jak Akcja Milke czy Akcja Stamm.
Wycieczkę zakończymy w miejscu Akcji Pod Arsenałem. Przejdziemy prze Plac Bankowy, ulicę Bielańską, Długą, Nalewki, Pasaż Simonsa. Przywołamy obraz i historię tego miejsca z czasów wojny, jakże inny niż to, co widzimy dzisiaj. Przy okazji usłyszymy historie miejsc już nie istniejących, albo istniejących w zmienionym kształcie.
Na miejsce Akcji pod Arsenałem przejedziemy z Placu Trzech Krzyży autobusem linii 222. Nie sposób, mówiąc o Szarych Szeregach nie być w Ale Szucha i ni sposób nie być w miejscu Akcji Pod Arsenałem, które jest położone w innej części Warszawy. Przejazd zajmie nam ok. 10-15 min.
11) 14.08, piątek, godz. 16-19 -- Wola – przemysłowa dzielnica Warszawy w sąsiedztwie pola elekcyjnego – zbiórka o godz. 16.00 przy pomniku Electio Viritim Plac Pole Elekcyjne – Wycieczka, która nie odbyła się 04.08. ze względu na pogodę
Czytaj więcej ....
Historia Woli rozpoczyna się już w średniowieczu, kiedy pojawia się pod rokiem 1367 wzmianka o wsi Wielka Wola, będącej własnością książąt mazowieckich. Włączenie Woli do Warszawy ma miejsce w 1916 r. decyzją generała-gubernatora Hansa von Beselera
Rola tego miejsca wzrasta z początkiem okresu królów elekcyjnych. Pierwsza wolna elekcja odbyła się na polach Woli w 1575 r., kiedy na króla wybrano Stefana Batorego. Ostatnia miała miejsce w 1764 r. wraz z wyborem Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Właśnie w miejscu, gdzie ustawiono Pomnik Electio Viritim na Placu Pole Elekcyjne, u zbiegu ulicy Obozowej i Ostroroga, rozpoczyna się wycieczka, której celem jest przybliżenie Woli, jako miejsca wolnych elekcji i tematyki z tym związanej. Jednocześnie, podczas spaceru zwrócimy uwagę na przemysłowy charakter tej dzielnicy.
Rozwój przemysłu na Woli rozpoczyna się w 2 połowie XIX w. wraz z budową kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Powstają elewatory zbożowe na Młynowie, garbarnie i browary Haberbusch i Schiele. A także przędzalnia, gazownia, elektrownie tramwajowa i miejska oraz zakłady przemysłowe – Gerlach, Szwede, Norblin, Bracia Buch i T. Werner, Tenler, Lilpop, Rau i Loewenstein.
Na Woli też rozwija się ruch robotniczy – strajki, zatrzymanie działającego w tajnej drukarni Marcina Kasprzaka. Wola, zyskuje nawet miano Czerwonej Woli.
Aby przybliżyć specyfikę tej dzielnicy rozpoczniemy wycieczkę na Polu Elekcyjnym, przy Pomniku Electio Viritim i porozmawiamy o wolnych elekcjach w czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Dalej przejdziemy ulicami w poszukiwaniu zabytków przemysłu rozwijającego się na Woli – do ulicy Bema, Kasprzaka, Towarową, Żelazną, Waliców do Grzybowskiej. Po drodze zobaczymy obiekty, albo ich pozostałości takie jak zabudowania kolei, pozostałości fortyfikacji, fabryka Lilpop, Rau i Loewenstein, Dom Prasy Wojskowej, Dom Słowa Polskiego, zakłady Norblina, budynki gazowni, browary i in.
ZAPRASZAMY!
12) 23.08, niedziela -- Szlakiem "Lalki" Bolesława Prusa – 10-13, zbiórka o godz. 10.00 przy Pomnik Mikołaja Kopernika
Czytaj więcej ....
Warszawa 2 połowy XIX w. przedstawiona w “Lalce” Bolesława Prusa, to obraz miasta jakiego już niema, a które możemy odnaleźć w kamienicach, zaułkach i kościołach. Podczas wycieczki wyruszymy w poszukiwaniu tych śladów. Zaczniemy od Pomnika Mikołaja Kopernika, gdzie w pobliżu znajdowało się mieszkanie Wokulskiego, a nieco dalej jego sklep i mieszkanie Rzeckiego. Zajrzymy do kościoła św. Krzyża, gdzie odbywały się msze zamówione przez baronową Krzeszowską w intencji opamiętania męża. Oraz na teren Uniwersytetu, gdzie studiował młody Stanisław. W ślad za Wokulskim odwiedzimy zaułki Powiśla, schodząc ulicą Karową do Wiaduktu Markiewicza i obserwując jak bardzo się zmieniło. Przy okazji wejdziemy do kościoła seminaryjnego. Następnie przejdziemy pod Hotel Europejski, miejsce balu z okazji otwarcia nowego sklepu i przejdziemy na Plac Teatralny. To tutaj Wokulski po raz pierwszy zobaczył piękną Izabelę Łęcką. Stąd wyruszymy na ulicę Miodową, do Pałacu Paca, miejsca rozprawy o lalkę i licytacji kamienicy Łęckich oraz do kościoła Kapucynów. To tutaj pan Łęcki modlił się o jak najwyższą kwotę za kamienicę, a baronowa Krzeszowska, która chciała ją kupić, aby cena była jak najniższa. Jeżeli kościół będzie otwarty, to obejrzymy Kaplicę Królewską, miejsce złożenia serca króla Jana III Sobieskiego i urny z wnętrznościami króla Augusta II Mocnego. Wycieczkę zakończymy na Podwalu. To gdzieś tutaj znajdował się pierwszy sklep starego Mincera, gdzie zawodu subiekta uczył się mały Ignaś Rzeczki.
ZAPRASZAMY!!
13) 30.08, niedziela, godz. 10-13 -- Substancja miejska Pragi – zbiórka o godz. 10.00 przy Katedrze przy ul. Floriańskiej
Czytaj więcej ....
Wycieczkę rozpoczniemy przy Katedrze św. Floriana. Tutaj zapoznamy uczestników z historią Pragi i obejrzymy samą katedrę. Następnie przejdziemy do kościółka Matki Bożej Loretańskiej. Stąd na ulicę Solidarności przed siedzibę Liceum Władysława IV. Stąd udamy się na ulicę Ząbkowską. Na Ząbkowskiej zobaczymy kamienice, z których część została już odnowiona, część prezentuje typowy praski folklor Zajrzymy na bazar Różyckiego i dojdziemy do Brzeskiej, oglądając kilka pierwszych zabudowań.
Potem wrócimy do Ząbkowskiej i wejdziemy na Teren Konesera. Wycieczkę zakończymy przy Bazylice na Kawęczyńskiej.
14) 05.09, sobota godz. 10-13 -- Szlak Żydowski– zbiórka o godz. 10 ulica Złota 62
Czytaj więcej ....
Wycieczka szlakiem żydowskim poprowadzi przez miejsca związane z obecnością Żydów w Warszawie, ich wpływie na architekturę, historię i życie miasta. Odwiedzimy miejsca związane z kultem religijnym – synagoga Nożyków, ulicę Próżną, która przetrwała wojnę i Krochmalną, z której zabudowy nic nie zostało, dowiemy się co to była mezuza i jak budowano i wyposażano synagogi. Odwiedzimy muzeum Polin, poświęcone obecności Żydów w Polsce począwszy od najdawniejszych czasów. Odwiedzimy również miejsca, związane z holocaustem, pozostałości murów getta, ulice i budynki, których już nie ma i takie, które przetrwały i stanowią świadectwo. Przejdziemy Trakt Pamięci Męczeństwa i Walki do Umschlagplatz.
Trasa wycieczki
15) 12.09, sobota godz. 10-13 -- Stare Powązki – zbiórka o godz. 10 przy Bramie św. Honoraty od ul. Powązkowskiej
Czytaj więcej ....
Stare Powązki – najpiękniejszy cmentarz Warszawy i historia miasta. Zabytkowe nagrobki, sławni i znani ludzie, Aleja Zasłużonych, gwiazdy kina, teatru i literatury, zasłużeni dla Warszawy, politycy. Podczas spaceru poznamy historię cmentarza i ludzi, miejsca pochówku oraz historyczne i wartościowe architektonicznie nagrobki.
ZAPRASZAMY!
16) 19.09, sobota, godz. 10-13 -- Substancja miejska Pragi – zbiórka o godz. 10.00 przy Katedrze przy ul. Floriańskiej – termin dodatkowy
Zachęcamy do zapisów...., gdyż wyjątkowo udało nam się zorganizować zwiedzanie cerkwi – Katedry Metropolitarnej św. Marii Magdaleny przy Al. Solidarności, po której oprowadzi nas pracownik katedry.
Formularz zgłoszeniowy


Błąd: Brak formularza kontaktowego.