Rozwój społeczności lokalnej Osiedla Wrzeciono

Projekt „Rozwój społeczności lokalnej Osiedla Wrzeciono”Finansowany przez Centrum Komunikacji Społecznej m. st. Warszawy

Projekt przewiduje integrację mieszkańców dzielnicy Bielany z terenem Osiedla Wrzeciono i mieszkającymi oraz pracującymi tam osobami. O Osiedlu Wrzeciono krąży w Warszawie i wśród samych mieszkańców wiele stereotypów. Jak jest naprawdę? Najlepiej mogą zaświadczyć o tym mieszkańcy, pokazać się, zaprezentować swoje osiągnięcia i swoje osiedle. Wrzeciono nie tylko przestało być miejscem szczególnie niebezpiecznym, ale też ma wiele do zaoferowania. Ma wiele powodów do pochwalenia się i pokazania w nowym świetle.
Chcielibyśmy to osiągnąć poprzez organizację warsztatów, w których będą mogli uczestniczyć wszyscy przebywający na Osiedlu Wrzeciono – mieszkańcy, goście, osoby pracujące w znajdujących się tutaj sklepach, biurach, kawiarenkach czy innych organizacjach, bez żadnych ograniczeń. Motywem przewodnim, wokół którego będzie się działa akcja na warsztatach będzie Boże Narodzenie. Będziemy przygotowywać bombki, medaliony świąteczne, stroiki, choinki itp. Odbiorcy zadania to mieszkańcy Osiedla Wrzeciono, osoby pracujące na terenie osiedla lub w inny sposób korzystające z infrastruktury, np. przyjeżdżające po zakupy, czy na zajęcia, mieszkańcy dzielnicy Bielany i Warszawy.
SPOTKANIA BĘDĄ SIĘ ODBYWAŁY W KLUBIE SENIORA „POD ZDRÓWKIEM”, UL. WRZECIONO 10C
HARMONOGRAM WYDARZEŃ
3 grudnia sobota godz. 15.00-18.00
9 grudnia piątek godz. 16.30-19.30
10 grudnia sobota godz. 15.00-18.00
13 grudnia wtorek godz. 16.30-19.30
17 grudnia sobota godz. 15.00-18.00

W ramach projektu zostaną przeprowadzone 4 warsztaty. W czasie warsztatów uczestnicy będą mogli poznać się i opowiedzieć o sobie poprzez kilka rodzajów działań
 • prezentacja na temat osiedla Wrzeciono,
 • prezentacja uczestników poprzez charakteryzację, scenki, zdjęcia, moderację spotkania
 • prezentacja, kto jest kim na Wrzecionie poprzez charakteryzację, scenki, zdjęcia
 • wykonanie mapy potrzeb – czego nam brakuje na Wrzecionie, czego o Wrzecionie nie wiemy
 • tworzenie przestrzeni Wrzeciona, zagospodarowania, uporządkowania, wizji przyszłości
 • proces twórczy, poprzez wspólne wykonywanie ozdób i dekoracji Bożonarodzeniowych
Głównym celem projektu jest:
Integracja i wzajemne poznanie się mieszkańców dzielnicy Bielany z terenem Osiedla Wrzeciono i mieszkającymi oraz pracującymi tam osobami poprzez wspólne spędzenie czasu w kreatywny i oryginalny sposób.

Spotkania trwają 3 godziny. Udział jest otwarty dla osób w każdym wieku

Podczas warsztatów będziemy robić zdjęcia i kręcić filmiki, aby umieścić je w mediach społecznościowych, na stronach internetowych Fundacji.
Zostaną przeprowadzone ankiety dotyczące potrzeb, uwag na temat działających instytucji i wiedzy na temat możliwości, jakie ma wspólnota.
Na podstawie ankiet i rozmów zostanie stworzona mapa potrzeb, stanowiąca punkt wyjścia do dalszych działań na terenie osiedla.
Każdy warsztat zakończy się mini-wystawą prac i wyborem najlepszych prac i najbardziej kreatywnych osób. Wybór będzie dokonywany przez uczestników poprzez głosowanie. Wśród zwycięzców zostaną rozdane drobne upominki, typu długopisy, kredki, flamastry dla dzieci, notesy itp. Każde dziecko otrzyma lizaka.

Chcielibyśmy, aby projekt zmienił postrzeganie Osiedla Wrzeciono, zintegrował mieszkańców tego osiedla, pokazując im samym zalety i perspektywy mieszkania w tej części miasta. Jako jeden z elementów tworzenia wspólnoty, projekt przyczyni się do zwiększenia aktywności i zaangażowania mieszkańców w lokalne wydarzenia i scali istniejące już małe grupki wspólnotowe. Chcemy, aby projekt przybliżył osiedle, spowodował powstanie więzi z miejscem zamieszkania, pracy, czy nauki. Są to czynniki, które wywołują w ludziach chęć działania dla wspólnego dobra czy kształtowania przestrzeni.
Zgłoszenia i informacje:
tel.: 506-241-142, 602-156-755
mail: ran@fundacja-indygo.org.pl
www.fundacja-indygo.org.pl i www.warsztaty-decoupage.org.pl
Zobacz wszystkie zdjęcia

Centralne punkty osiedla — SDH Agora i kościół Niepokalanego Poczęcia NMP. Duży budynek widoczny za kościołem to dawny hotel robotniczy Agora.

OBEJRZYJ FILMY Z WARSZTATÓW: Na podstawie ankiet, wypełnionych podczas warsztatów przez uczestników oraz na podstawie przeprowadzonych rozmów, określono następujące potrzeby i problemy występujące na Osiedlu Wrzeciono.
Uczestnicy projektu wypełnili 46 ankiet.
W ankiecie zadano następujące pytania:
Czy uważasz, że na Osiedlu Wrzeciono są potrzebne działania, prowadzone w projekcie? Odpowiedzi: TAK – 46 NIE – 0
Czy na Osiedlu Wrzeciono jest wystraczająca liczba miejsc kultury? Odpowiedzi: TAK – 17 NIE – 29
W jaki sposób postrzegasz Osiedle Wrzeciono? Odpowiedzi: POZYTYWNIE – 19 NEGATYWNIE – 22 OBOJĘTNIE – 5
Czy wyniku udziału w projekcie zmienił się twój wizerunek Osiedla Wrzeciono? Odpowiedzi: TAK – 39 NIE – 7
Jak oceniasz realizację projektu? Odpowiedzi: BARDZO DOBRZE – 45 DOBRZE – 1 ŚREDNIO – 0 ŹLE – 0
Jak oceniasz poczęstunek oferowany w trakcie projektu? BARDZO DOBRZE – 41 DOBRZE – 5 ŚREDNIO – 0 ŹLE – 0
Jak oceniasz nagrody rozdawane w trakcie projektu? BARDZO DOBRZE – 38 DOBRZE – 8 ŚREDNIO – 0 ŹLE – 0
Czy w trakcie realizacji projektu nawiązałeś relacje z innymi uczestnikami? TAK – 46 NIE – 0
Czy w czasie projektu nauczyłeś się prac rozwijających Twoją kreatywność? TAK – 46 NIE – 0

W projekcie uczestniczyło 27 mieszkańców, z których 4 jest jednocześnie osobami pracującymi na terenie Osiedla i 9 uczącymi się. Osób pracujących na terenie Osiedla wzięło udział w projekcie 7, z czego 4 osoby to jednocześnie mieszkańcy. Osób uczących się wzięło udział w projekcie 14, z czego 5 nie były jednocześnie mieszkańcami. Były to dzieci i młodzież, trójka to koleżanki zamieszkałych na terenie Osiedla dziewczynek, które dowiedziały się właśnie od nich o projekcie. 2 dzieci to uczestnicy zajęć prowadzonych w Mediatece.
Co najmniej połowa z uczestników wzięła udział w więcej niż jednych zajęciach, kilkoro osób było obecnych na wszystkich.
Niezwykle pozytywne jest, iż wszyscy uczestnicy uznali, iż na terenie Osiedla potrzebne są działania takie, jak były przeprowadzone w trakcie projektu. Część uczestników wskazywała, iż na Osiedlu jest wystarczająca liczba miejsc kultury, ale seniorzy i osoby dorosłe podkreślały, że są to przede wszystkim miejsca, które mają propozycje zajęć dla dzieci. Uczestnicy podkreślali, że techniki, stosowane podczas warsztatów są bardzo proste, łatwe do wykonania dla każdego. Możliwość wykorzystania w trakcie pracy gotowych elementów, bogatych zdobień, narzędzi pozwalających szybko stworzyć oryginalne wzory, powodują, iż każdy, nawet pozbawiony talentów, może zrobić pracę bardzo ładną i oryginalną. Możliwość samodzielnego wykonania ozdób, które podczas Świąt Bożego Narodzenia dekorują mieszkanie jest dodatkowym bodźcem, zachęcającym do udziału w tego typu przedsięwzięciach. Co dodatkowo rozwija inwencję i kreatywność.
Ponadto uczestnicy podkreślali, iż ze względów finansowych nie mogą uczestniczyć w zajęciach, które znajdują się w ofercie na Osiedlu. Dla części osób, nawet stosunkowo niewielkie opłaty, jakie są pobierane np. w Bielańskim Ośrodku Kultury, przewyższają możliwości finansowe. Podkreślić należy, iż uwagi te korespondują z materiałem, jaki został zaprezentowany na temat Osiedla, w którym wskazuje się, iż Bielany należą do najuboższych dzielnic w Warszawie, a Osiedle Wrzeciono jest najuboższe na terenie Bielan.
Należy podkreślić, iż 20 osób zmieniło swój sposób postrzegania Osiedla na pozytywny. Okazało się, że mimo, iż zajęcia odbywały się wieczorową porą, nikomu nic się nie stało, nikt nie zauważył niebezpiecznych sytuacji, ani pijanych czy podejrzanych osób na Osiedlu. Niezwykle korzystne w tym względzie było, iż uczestnicy mogli się poznać. Osoby spoza Osiedla poznały mieszkańców, którymi okazały się ciepłe, sympatyczne i skore do rozmów i współpracy osoby. Podczas zajęć nawiązywały się relacje. Uczestnicy sprawniejsi i zaznajomieni, pomagali tym, którzy radzili sobie gorzej, albo pracowali wolniej. Uczestnicy nawzajem się pouczali, doradzali w kwestii wyboru dekoracji, sposobu i poszukiwali wspólnie ciekawych rozwiązań. Podczas pracy uczestnicy otwierali się i opowiadali o swoich problemach, rodzinach, radościach, o tym co jest trudne w codziennym życiu i czego brakuje na Osiedlu. Osoby, które skończyły pracę nawzajem robiły sobie herbatę, kawę i korzystając z poczęstunku prowadziły rozmowy. Większość uczestników, która skończyła pracę wcześniej czekała na zakończenie i wyniki konkursu.
Konkurs oraz rozdawane nagrody okazały się bardzo pozytywnym rozwiązaniem. Uczestnicy gorąco dyskutowali na temat wykonanych prac i je oceniali. Finanse, przeznaczone na nagrody były wystarczające, aby rozdać podarunki wszystkim, dzięki czemu nikt nie był zawiedzony i każdy był niezwykle uradowany.
Potrzeby i bolączki Osiedla.
 • Zła komunikacja.
 • Brak przystanku Przy Lasku, który został zlikwidowany jakiś czas temu i mimo starań mieszkańców, do tej pory nie wrócił.
 • Brak autobusu 114, który dawniej jeździł przez Osiedle, stanowił doskonałe połączenie z innymi miejscami i został skierowany na inną trasę.
 • Bardzo rzadkie kursowanie autobusu 303, i tylko w godzinach szczytu i w dni powszednie. W dni wolne brak komunikacji z miejscami, które łączy 303.
 • Brak bezpośredniego połączenia z niektórymi kierunkami.
 • Potrzeba organizowania podobnych spotkań.
 • Potrzeba prowadzenie działań takich jak w projekcie na stałe, w miejscu, w którym realizowany był projekt. Szczególnie podkreślali to seniorzy
 • Uczynienie z Klubu Seniora, w którym odbywał się projekt miejaca, w którym podobne działania odbywałyby się przez cały rok.
 • Brak kina i teatru.
 • Zaniedbane niektóre ulice – np. Dorycka, Gajcego.
 • Rozjeżdżone niektóre trawniki, zamienione w parkingi. Należałoby je zabezpieczyć przed możliwością wjazdu samochodów.
 • Brak wytyczonych miejsc parkingowych.
 • Brak altanek śmietnikowych. Wysypujące się śmieci, rozwiewane przez wiatr po Osiedlu
 • Problemy z dostaniem się do lekarza.
 • Zaniedbane tereny zielone. W większości, tam gdzie są rośliny są posadzone przez mieszkańców i mieszkańcy się o nie troszczą.
 • Brak posterunku policji, który dawniej był na Wrzecionie.
 • Brak dużej powierzchni sportowej, też z zadaszeniem.
 • Brak miejsca, w którym osoby starsze mogłyby skorzystać z rehabilitacji.
 • Zbyt mało zadbanych placów zabaw.
 • Spożywający alkohol w ciągu dnia na ławkach osiedlowych.
 • Dużo miejsc zaniedbanych, brzydkich, pomazanych i zdewastowanych.