Przyroda i historia w Puszczy Kampinoskiej
Bezpłatne wycieczki

Przyroda i historia w Puszczy Kampinoskiej<br>Bezpłatne wycieczki

Celem projektu jest edukacja w zakresie przyrody, ekologii i historii na przykładzie Kampinoskiego Parku Narodowego w okolicach Warszawy. Cel projektu będzie realizowany przez organizację wycieczek edukacyjnych do Parku.

Niewielu mieszkańców Warszawy zdaje sobie sprawę, iż Puszcza Kampinoska jest jedynym tego typu kompleksem w Europie, położonym na pograniczu ogromnej aglomeracji miejskiej, jaką jest Warszawa. Mieszkańcy mają na wyciągnięcie ręki tereny o ogromnych walorach przyrodniczych, pełne dzikich i niedostępnych ostępów, bogate w dzikie zwierzęta i chronione, rzadko spotykane przykłady fauny i flory. Przy wiatrach wiejących głównie z zachodu, statystycznie co trzy dni nad miasto nawiewane jest świeże powietrze znad Puszczy Kampinoskiej, jest więc ona "Zielonymi płucami Warszawy".

Trasy wycieczek wiodą przez najciekawsze fragmenty Puszczy, położone w najbliższym sąsiedztwie Warszawy, w jej granicach lub na pograniczu. Są wybrane w taki sposób, aby uczestnicy mogli poznać formy krajobrazu charakterystyczne dla tego terenu i klimatu oraz roślinności i zwierzęta. Niezwykle istotne są walory edukacyjne tras, mające na celu zapoznanie z formami ochrony przyrody stosowanymi w Puszczy - obszary podlegające ochronie biernej. gdzie człowiek nie ingeruje, pozostawiając przyrodę w naturalnym stanie rozwoju i czynnej, gdzie człowiek ingeruje w takim stopniu, aby przywrócić jej naturalne warunki - powrót naturalnych łąk na które wracają motyle, cieków wodnych, gdzie udało się reintrodukować bobry, terenów bagiennych na które wróciły łosie i warunków pozwalających na odtworzenie populacji rysi itp.

Większa część tras obejmuje ścieżki dydaktyczne, przygotowane celowo w celach edukacyjnych, podzielone na przystanki, na których znajdują się tablice z rysunkami i treścią dotyczącą okolicy, przy której jest przystanek, w miejscach trudno dostępnych, bagiennych lub zalanych wodą poprowadzone są kładki i pomosty, dzięki którym w bezpieczny sposób można obserwować z bliska przyrodę, nie zakłócając jej życia. Pozwala to na atrakcyjne i ciekawe ułożenie programu wycieczek i zaangażowanie uczestników w proces edukacji - sami odnajdują charakterystyczne elementy, uczą się rozpoznawać poszczególne fragmenty lasu, odróżniać łęgi od olsów itp. Ponadto zwracamy uwagę w trakcie spacerów na rozpoznawanie gatunków rodzimych i obcych, które są ekspansywne i wypierają roślinność endemiczną.

Jednym z elementów ochrony przyrody jest też wiedza, iż las jest złożoną wspólnotą zależnych od siebie organizmów i brak pojedynczego elementu prowadzi do zaburzeń całego ekosystemu.

Uczestnicy ze zdziwieniem dowiadują się, że najbardziej zagrożone gatunki, to bakterie, grzyby i owady uczestniczące w procesie rozkładu. Uczą się, jak ważne jest pozostawienie w przyrodzie fragmentów bez grabienia i usuwania obumarłych elementów. Uczestnicy poznają również zagrożenia dla puszczy jakie wywołuje człowiek przez nieodpowiednie zachowanie, np. zagrożenie pożarowe. W trakcie wycieczek korzystamy z miejsc przeznaczonych dla turystów. Uczymy jak się poruszać, rozpoznawać szlaki, które są przeznaczone na wycieczki piesze, a które rowerowe. Do Puszczy dojeżdżamy komunikacją miejską, w niektórych przypadkach, gdy dojazd jest utrudniony - busem.

Zapraszając do udziału w spacerach proponujemy interaktywny udział. Wykorzystując zdjęcia, tablice, mapy i przedmioty chcemy zachęcić do włączenia się w opowieść.

Projekt zakończony.

Udział w projekcie jest bezpłatny.