Przemysłowa Wola – współczesne kontrasty

Przemysłowa Wola – współczesne kontrasty
22 lipca, sobota, godz. 10.00
Zbiórka – ul. Bema 73/ 75, przy Kościele św. Stanisława Biskupa
Czas trwania – ok. 3 godz.
Udział w spacerze jest bezpłatny – dofinansowany przez m. st. Warszawa w ramach projektu „Warszawa, dziedzictwo, historia i tradycje”

Wola to dzielnica pełna kontrastów i wielkiego przemieszania stylów architektonicznych, gdzie zniszczone i wyeksploatowane przedwojenne kamienice straszą jeszcze gdzieniegdzie pustymi oknami, ale także dzielnica apartamentów i biur, budowli nowoczesnych lub odrestaurowanych.

Wola w latach 1950- 1989, stanowiły warszawskie zagłębia przemysłu. Wola to dzielnica, która ma długą historię związaną z przemysłem, sięgającą  drugiej połowy XIX wieku. Rozwój przemysłu na tych terenach zapoczątkowało powstanie pierwszej linii kolejowej w Polsce, czyli Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, która łączyła Warszawę z granicą zaboru austriackiego. Wtedy na terenie dzisiejszej Woli wybudowano pierwsze zakłady produkcyjne – tj. browary, garbarnie, przędzalnie, gazownie itd. Okres II Wojny Światowej był trudny dla wolskich zakładów. Wiele z nich uległo zniszczeniu lub znacznej degradacji. Po 1945 roku  postanowiono nie zmieniać funkcji dominującej sprzed wojny i stworzyć na terenie Woli, tzw. Zachodnią Dzielnicę Przemysłową.

Wola to także miejsce związane z bolesną historią getta i holokaustu, po której odnajdujemy pamiątki co krok.

Obecnie jest to prężnie rozwijająca się dzielnica, tereny dawnych fabryk zastępują nowoczesne, piękne osiedla, wykorzystując historyczne zabudowania. Miejsca mało znane Warszawiakom i wzbudzające zachwyt.

Podczas wycieczki zobaczymy wszystkie oblicza Woli, jej różnorodność, mieszankę kulturową i tygiel narodowościowy i religijny.

Zapisz się