Bezpłatne warsztaty plastyczne dla mieszkańców Osiedla Wrzeciono i Młociny finansowane z Budżetu Partycypacyjnego

Harmonogram realizacji luty – czerwiec 2019

Luty Drobne rzemiosło z wykorzystaniem decoupage i technik przestrzennych

18 – poniedziałek godz. 16.00-18.00
23 – sobota godz. 10.00-12.00
25 – poniedziałek godz. 16.00-18.00
27 – środa godz. 16.00-18.00

Marzec Ozdoby Wielkanocne – techniki mix-mediowe

09 – sobota godz. 10.00-12.00
11 – sobota godz. 10.00-12.00
18 – poniedziałek godz. 16.00-18.00
25 – poniedziałek godz. 16.00-18.00

Kwiecień Ozdoby Wielkanocne – dekoracje przestrzenne

01 – poniedziałek godz. 16.00-18.00
06 – sobota godz. 10.00-12.000
08 – poniedziałek godz. 16.00-18.00
15 – poniedziałek godz. 16.00-18.00

Maj Projekty scrapbookingowe

06 – poniedziałek godz. 16.00-18.00
13 – poniedziałek godz. 16.00-18.00
20 – poniedziałek godz. 16.00-18.00
25 – sobota godz. 10.00-12.00

Czerwiec Dekoracje i kompozycje z wykorzystaniem różnych technik (foamiran, decoupage, scrapbooking, decorative painting, pittorico itd.)

03 – poniedziałek godz. 16.00-18.00
10 – poniedziałek godz. 16.00-18.00
15 – sobota godz. 10.00-12.00 (za lipiec)
17 – poniedziałek godz. 16.00-18.00 (za lipiec)
24 – poniedziałek godz. 16.00-18.00 (za lipiec)

Warsztaty są przeznaczone dla mieszkańców Osiedla Wrzeciono i Młociny w różnym wieku. Warunkiem udziału jest podpisanie listy obecności i danych dotyczących zamieszkania. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Indygo. Wspieranie Aktywności Twórczej i Kultury, Al. Zjednoczenia 21/23/1, 01-829 Warszawa.
Warsztaty odbywają się w Klubie Seniora przy ul. Wrzeciono 10 c.
Każda grupa może liczyć max. 12 osób.

Przy naborze obowiązuje zasada pierwszeństwa zgłoszenia. Po zakończeniu naboru chętne osoby będą wpisywane na listę rezerwową i zajmować miejsce w przypadku rezygnacji osoby z pierwszej listy. Jedna osoba może wziąć udział w dowolniej liczbie warsztatów. Pierwszeństwo przy zapisie mają osoby, które brały udział w mniejszej liczbie warsztatów. Osoby zapisujące się na warsztaty 2 – częściowe, 3 – częściowe lub 4 – częściowe, nie muszą wpisywać się na kolejne części warsztatów.

Dodatkowe informacje i zgłoszenia:

Renata Adamczyk-Nowak
www.fundacja-indygo.org.pl
ran@fundacja-indygo.org.pl
506-241-142
lub osobiście w siedzibie Klubu ul. Wrzeciono 10 c, w dniach i godzinach prowadzenia warsztatów.