Legendy Warszawy – spacer po Starym Mieście dla dzieci

Legendy Warszawy – spacer po Starym Mieście dla dzieci
10 września, niedziela, godz. 11.00

Zbiórka – przy Kolumnie Zygmunta

Czas trwania – ok. 2 godz.

Udział w spacerze jest bezpłatny – dofinansowany przez m. st. Warszawa w ramach projektu „Warszawa, dziedzictwo, historia i tradycje”

Spacer dla dzieci dla którego motywem przewodnim będą warszawskie opowieści i legendy. Wraz z bohaterami legend, dzieci będą zwiedzać Stare Miasto i poznawać historię Warszawy.

Wszystkie dzieci znają legendę o Warsie i Sawie, Bazyliszku, czy o Syrence, ale czy wszystkie znają opowieści O Białej Damie, Szabli Króla Zygmunta, Księciu w misia zaklętym, czy cudownie odrastających włosach na figurze?

Dzieci otrzymają mapę z zaznaczonymi miejscami, o których opowiadają legendy i będą próbowały znaleźć je same. Poszukają także ukrytych skarbów Bazyliszka.

Dzieci zapraszamy z opiekunami.