Harmonogram wycieczek

Bardzo prosimy zapisywać się na wycieczki z rozwagą. Na każdą wycieczkę jest ściśle określona liczba miejsc. Ze względu na ograniczenia związane z pandemią nie możemy przyjąć więcej niż 20 osób, a zgłoszeń jest dużo więcej. Osoby zapisane, które nie przychodzą na wycieczkę, uniemożliwiają innym udział i marnują środki publiczne przeznaczone na realizację projektu.

Informację o rezygnacji z wycieczki można przesłać mailem lub smsem dzień przed wycieczką. Osoby na liście rezerwowej czekają na zwolnienie miejsca.

Każda wycieczka rozpoczyna się na pętli autobusowej Metro Młociny. Tutaj uczestnicy wpisują się na listę obecności i zajmują miejsca w busie, który zawiezie nas w miejsce, z którego wyruszymy na szlak. W busie zajmujemy miejsca zachowując wymagane odległości. Blisko siebie mogą siedzieć osoby zamieszkujące w jednym domu. Podobnie na szlaku, prosimy o zachowanie odległości. Przewodnik będzie korzystał z mobilnego wzmacniacza głosu i będzie dobrze słyszany.
W busie maseczki są obowiązkowe, podobnie w obiektach, które będziemy odwiedzali na szlaku. Ponadto w obiektach mogą obowiązywać limity wejść, do których musimy się dostosować.
Przed wejściem do busa będzie możliwość dezynfekcji rąk, z której należy obowiązkowo skorzystać. Płyn do dezynfekcji będzie też miał ze sobą przewodnik na szlaku.
Na wycieczki ubieramy się ciepło, zabieramy okrycie na wypadek opadów. Pamiętamy też o wygodnych i wodoodpornych butach. Na szlakach warunki mogą być różne i pogarszać się w przypadku pogarszania pogody. Zabieramy ze sobą napoje, najlepiej ciepłe, po drodze możemy nie spotkać miejsca, w którym można coś kupić.
Powrót również busem do pętli autobusowej Metro Młociny.

01) Ścieżka wokół Palmir
Jest to ścieżka przyrodniczo – historyczna. Na trasie ścieżki bogactwo przyrody przeplata się z historią związaną z tragicznymi wydarzeniami II wojny światowej. Trasa kończy się przy cmentarzu w Palmirach, przy którym znajduje się Muzeum Miejsce Pamięci Palmiry.
Długość trasy – ok. 2 km, stopień trudności – łatwa, czas przejścia ok. 2 godz.
Zbiórka – godz. 9.30 – pętla autobusowa Metro Młociny, 14.11 – sobota

02) Ścieżka do Starego Dębu
Ścieżka wiedzie przez największy i jeden z piękniejszych przyrodniczo obszarów ochrony ścisłej „Sieraków”. Blisko Warszawy zachowały się tu lasy o naturalnym charakterze - ponad stuletnie olsy, łęgi, na wydmach – bory sosnowe, a także ukwiecone letnią porą podmokłe łąki, które są ostoją łosi, bocianów czarnych czy żmij zygzakowatych.
Długość – ok. 4 km, stopień trudności – łatwa, czas przejścia ok 2 godz.
Zbiórka – godz. 9.30 – pętla autobusowa Metro Młociny, 21.11 – sobota

03) Szlak im. Stefana Żeromskiego
Szlak wiedzie od granic Warszawy ku najpiękniejszemu obszarowi ochrony ścisłej w Kampinosie. W uroczysku Łuża, na ubogich, piaszczystych glebach rosną przy szlaku karłowate sosny pospolite o fantastycznych kształtach i wysokie jałowce. Szlak zbiega się ze ścieżką wokół Polany Opalenie. Zobaczymy tu rozległe bagniska i przykłady ochrony czynnej. We wrześniu 1939 r. w tej okolicy toczone były krwawe walki, pełno jest okopów i lejów po bombach, są też miejsca pamięci narodowej.
Na szlaku znajduje się Polana Turystyczna, gdzie jest miejsce na odpoczynek, ognisko, plac zabaw dla dzieci, ośrodek sportowy. W miarę dostępności obiektów zatrzymamy się w tym miejscu.
Długość – ok. 5 km, stopień trudności – łatwa, czas przejścia ok 2 godz.
Zbiórka – godz. 9.20 – pętla autobusowa Metro Młociny, 28.11 – sobota

04) Szlak im. Kazimierza W. Wójcickiego
Truskaw- wieś Palmiry - 11,5 km - znaki czarne
Trasa wartościowa krajoznawczo i atrakcyjna krajobrazowo, prowadząca wśród zmiennej scenerii leśnej, zasługującej na poznanie o każdej porze roku. Za Truskawiem kładki nad bagniskami, Uroczysko Karczmisko i Paśnisko, Ćwikowa Góra. Zobaczymy przykłady czynnej ochrony przyrody, gospodarki leśnej i tereny odebrane człowiekowi oraz obszar ochrony ścisłej Cyganka. Połączenie szlaku ze ścieżką dydaktyczną do Karczmiska sprawia, iż wycieczka jest atrakcyjna przyrodniczo i bogata w zmieniające się krajobrazy.
Długość – ok. 4 km, stopień trudności – średni, czas przejścia ok. 3 godz.
Zbiórka – godz. 9.30 – pętla autobusowa Metro Młociny, 29.11 – niedziela

05) Ścieżka skrajem puszczy - Ścieżka dydaktyczna Dolinką Roztoki
Ścieżka dydaktyczna rozpoczyna się przy parkingu w Roztoce i tam też po zatoczeniu pętli o długości ok. 2 km kończy. Pomimo stosunkowo malej długości jest jedną z najbardziej atrakcyjnych ścieżek w Parku. Wiedzie przez bardzo urozmaicony teren – początkowo wspina się na niezbyt wysoki wał wydmowy porośnięty borami sosnowymi, po czym opada ku malowniczym łąkom wsi Łubiec. Następnie biegnie wzdłuż Kanału Zaborowskiego, za którym znajduje się Obszar Ochrony Ścisłej "Roztoka".
Położona w samym centrum Kampinoskiego Parku Narodowego dolinka Roztoki jest miejscem wyjątkowym. Tylko tutaj możemy zobaczyć przełomowy odcinek dolinki powstałej w wyniku przebicia się przez pas wydmowy wód płynących z bagien.
Długość – ok. 2 km, stopień trudności – łatwa, czas przejścia ok. 2 godz.
Zbiórka – godz. 9.30 – pętla autobusowa Metro Młociny, 05.12 – sobota
Dojazd w obie strony busem.

06) Szlak Przechadzkowy – do Leśnego Ogródka Botanicznego
Szlak zaczyna się na polanie Jakubów, tuż przy budynku dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego. Wiedzie nas do Lasek przez bór sosnowy, obok dolinki suchej strugi, wykrotów i wielu mrowisk prezentując bogactwo lasu rosnącego zaledwie 5 km od Warszawy. Przy okazji odwiedzimy Centrum Edukacji i zabudowania KPN, choć niestety obecnie niedostępne.
Zbiórka – godz. 9.30 – pętla autobusowa Metro Młociny, 12.12 – sobota

W związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną terminy wycieczek, sposób realizacji i program mogą ulec zmianie. Informacje będą podawane na bieżąco na stronie internetowej

Miejsce zbiórki
pętla autobusowa Metro Młociny – z boku Galerii Młociny (stojąc twarzą do głównego wejścia Galerii po lewej stronie), w miejscu gdzie ul. Zgrupowania AK „Kampinos” skręca w prawo, za Skwerem 30 Pułku Strzelców Kaniowskich