Harmonogram

Tematy spacerów:

W chwili obecnej brak spacerów. Proszę sprawdzać stronę spacery są aktualizowane na bierząco.

Wycieczki które się już odbyły:

Cała puszcza na jednym szlaku
Niedziela, 24.07.2022, godz. 08.30-15.00
Zbiórka – przy Galerii Młociny, od strony ul. Zgrupowania AK „Kampinos”, godz. 08.30

Wyprawa z ornitologiem – zbiornik Mokre Łąki Truskaw
Sobota, 09.07.2022, godz. 7.20 – 11.00
Zbiórka – Pętla Młociny, godz. 7.20, o godz. 7.25 odjazd autobusu 210 – stanowisko 4
Trasa do przejścia – ok. 6 km, czas przejścia ok. 2,5-3 godz., poziom trudności łatwy.
W poszukiwaniu ptaków wyruszymy z ornitologiem do zbiornika Mokre Łąki w okolicy Truskawia. Jest to jezioro antropogeniczne utworzone w Truskawiu w gminie Izabelin w południowo-wschodniej części Kampinoskiego Parku Narodowego. Pod tą samą nazwą kryją się także pobliskie uroczysko oraz gminna oczyszczalnia ścieków.
Powstanie zbiornika nierozerwalnie wiąże się z budową położonej w jego bezpośrednim sąsiedztwie gminnej oczyszczalni ścieków "Mokre Łąki". Dzięki zatrzymywaniu wód z oczyszczalni miała ona poprawić warunki hydrograficzne w okolicy. Wskutek melioracji terenów bagiennych Puszczy Kampinoskiej (co nastąpiło jeszcze w XIX wieku) poziom wód gruntowych na tym terenie znacznie opadł, szkodząc siedliskom bagiennym. Zbiornik Mokre Łąki ustabilizował poziom wód gruntowych na terenie gminy Izabelin. Dzięki systematycznie doprowadzanej wodzie jej poziom przez cały rok pozostaje mniej więcej ten sam.
Bezpośrednią konsekwencją pojawienia się wody na terenie uroczyska Mokre Łąki nastąpił wyraźny wzrost występowania różnych gatunków ptaków związanych z obszarami podmokłymi. Zagnieździły się tutaj m.in. łyska, cyranka, kokoszka wodna i łabędź niemy. Dzięki zmiennej powierzchni zbiornika dalej można tu spotkać gatunki typowe dla wilgotnych łąk, takie jak czajka, bekas, derkacz czy żuraw. Ze zbiornika korzystają także gatunki migrujące – gęsi czy ptaki siewkowate.

Rezerwat, las i Park Młociny, miasto ogrody
Sobota, 16.07.2022, godz. 10.00 – 13.00
Zbiórka – róg ulicy Muzealnej i Parkowej, w pobliżu przystanku autobusowego Muzealna 02, godz. 10.00
Trasa do przejścia – ok. 9 km, czas przejścia ok. 3 godz., poziom trudności łatwy.
W trakcie wycieczki odwiedzimy Rezerwat i Park Młociny – Pałac Bruhla, tereny rekreacyjne, skarpę wiślaną oraz poznamy ideę miasta ogrodu, popularną na początku XIX w. i zrealizowaną na tym terenie jeszcze przed wojną. Do dziś możemy oglądać pozostałe piękne i zadbane oraz chylące się ku upadkowi wille z tamtych czasów.

W poszukiwaniu sosen na szczudłach
Sobota, 14.05.2022 godz. 10.00-13.00
Zbiórka – Pętla Młociny, godz. 10.00, o godz. 10.11 odjazd autobusu 250
Trasa do przejścia – ok. 11 km, czas przejścia ok. 3,5-4 godz., poziom trudności średni.
Wysiadamy na przystanku Łomianki Zachodnia.
Spacer rozpoczniemy w Łomiankach Zachodnich, dokąd dojedziemy autobusem 250. Następnie przejdziemy do Kamienia Ułanów Jazłowieckich i wrócimy na szlak w kierunku do Łużowej Góry w Łużach i dalej przez Trzęsawiska Łuże do Góry Ojca, gdzie będziemy mogli zobaczyć puszczańskie sosny o odsłoniętych korzeniach, tzw. sosny kroczące. Z Góry Ojca przejdziemy do Ośrodka dla Niewidomych w Laskach, wejdziemy na Leśny Cmentarz, do Ogródka Botanicznego i przejdziemy do Polany Rekreacyjnej Jakubów, w pobliżu siedziby Dyrekcji KPN w Izabelinie. Wrócimy na Młociny z Izabelina autobusem 210.

Las Bemowski i Radiowo w Otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego
Sobota, 28.05.2022 godz. 10.00-13.00
Zbiórka – Pętla Młociny, godz. 9.45, o godz. 9.55 odjazd autobusu 712
Trasa do przejścia – ok. 8 km, czas przejścia ok. 2,5-3 godz., poziom trudności łatwy.
Wysiadamy na przystanku Janów.
Spacer rozpoczniemy w Janowie, gdzie wejdziemy do Lasu Bemowskiego, będącego częścią Puszczy Kampinoskiej i przejdziemy ścieżką do Rezerwatu Łosiowe Błota. Następnie przejdziemy na pogranicze lasu, gdzie w zaroślach będziemy poszukiwali śladów i pozostałości po Transatlantyckiej Centrali Radiotelegraficznej, największej inwestycji II Rzeczypospolitej. Potem przejdziemy ulicami Radiowa i Boernerowa, poznając najstarszą część Bemowa, do Fortu Radiowo.

Kraina Olędrów w starorzeczu Wisły

Sobota, 11.06.2022, godz. 10.00-13.00
Zbiórka – przy Galerii Młociny, od strony ul. Zgrupowania AK „Kampinos”, godz. 10.00
Na wycieczkę jedziemy i wracamy busem, który przewozi uczestników między odwiedzanymi miejscami. Czas trwania – ok. 6 godz., poziom trudności łatwy.
Na początku jedziemy do miejscowości Nowiny, gdzie zobaczymy niezwykłe Sanktuarium Matki Bożej Radosnej Opiekunki Przyrody oraz zagubiony w leśnych ostępach menonnicki cmentarz, pozostały po osadnikach olęderskich. Następnie przejdziemy do Nowego Secymina, aby obejrzeć dawny Kościół Ewangelicko-Augsburski. Wałem przeciwpowodziowym dojdziemy do dawnej przeprawy przez Wisłę, oglądając po drodze niezwykłe krajobrazy. Wreszcie przejdziemy do Wilkowa, gdzie będziemy mogli obejrzeć zagubione wśród pól i lasów zabudowania pozostałe w niemal niezmienionym stanie po Olędrach. Jedno z ostatnich miejsc na Mazowszu, gdzie odnajdziemy prawdziwy mazowiecki krajobraz – pola, miedze, wierzby płaczące i drewniane płoty. W zaroślach odszukamy kolejny cmentarz menonnicki i odpoczniemy wśród pól i łąk.

Piękno wiślańskich brzegów na granicy Warszawy
Niedziela, 03.07.2022, godz. 10.00-13.00
Zbiórka – Młociny, godz. 10.00, o godz. 10.08 odjazd autobusu 750
Trasa nie jest trudna, ale wymagająca, mogą trafić się błota, kałuże, rozlewiska, obejścia przez zarośla, przeprawy przez zawalone drzewa itp. Spacerujemy w terenie dzikim, w którym króluje przyroda.
Na wycieczkę wybierzemy się na odcinek w okolicach Łomianek. Dokładna trasa zostanie określona na kilka dni przed terminem wyprawy, ze względu na to, iż w zależności od okoliczności pogodowych teren jest różnie dostępny.
Wyprawa do Rezerwatu Ławice Kiełpińskie. Rezerwat jest położony w korycie Wisły i ciągnie się od Łomianek po Jabłonną. Obejmuje pas brzegowy, wyspy, piaszczyste łachy oraz wody płynącej rzeki od Burakowa do Dziekanowa. Celem ochrony jest zachowanie ostoi lęgowych rzadkich, ginących gatunków ptaków występujących na obszarze Wisły – kaczek, łabędzi, czapli, kormoranów, pustułek myszołowów, kani, jastrzębi Krzewy łozy z wierzbami i topolami oraz szuwary wokół starorzeczy robią oszałamiające wrażenie. Przy dużym szczęściu możemy zobaczyć rzadkiego w Polsce orła bielika.

Rola bagien i Rezerwatów Ochrony Ścisłej w Puszczy Kampinoskiej
Sobota, 30.07.2022 godz. 09.30-13.00
Zbiórka – Metro Bemowo, początkowy przystanek autobusu 719, godz. 9.30, odjazd autobusu 719 o godz. 9.41
Przez Kanał Zaborowski, Obszar Ochrony Ścisłej Zaborów Leśny, do Uroczyska Kalisko i Truskawia. Uroczysko Kalisko to jedno z najpiękniejszych bagien dostępnych dla turystów.
Trasa do przejścia – ok. 12 km, czas przejścia ok. 3,5-4 godz., poziom trudności średni.