Harmonogram

Celem zajęć jest przybliżenie uczestnikom wiedzy o Warszawie, jej historii, bohaterach mniej i bardziej znanych, elementach architektury i różnorodnej kulturze, tworzonej przez różne narody. Chcemy to osiągnąć przez udział dzieci i młodzieży w questach poświęconych różnym miejscom w Warszawie. Uczestnicy poznają dany obszar w sposób bezpośredni i doświadczalny, polegający na odkrywaniu jego walorów poprzez grę, zabawę i poszukiwania.

Questing stanowi innowacyjną metodę promocji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wśród mieszkańców i turystów poprzez doświadczalne poznawanie określonej przestrzeni i jej walorów – dziedzictwa kulturowego i skrywanych ciekawostek oraz budowanie więzi zarówno z miastem jak i grupą rówieśniczą.


Zrealizowane gry