Cmentarz Żydowski przy Okopowej – hebrajskie obyczaje i tradycje

Cmentarz Żydowski przy Okopowej - hebrajskie obyczaje i tradycje
04 czerwca, niedziela, godzina 10.00
Zbiórka – przy bramie wejściowej na cmentarz, ul. Okopowa 49/ 51
Czas trwania – ok. 3 godz.

Udział w spacerze jest bezpłatny – dofinansowany przez m. st. Warszawa w ramach projektu „Warszawa, dziedzictwo, historia i tradycje”

Na spacer obowiązują zapisy. Jest ograniczona liczba miejsc. Pierwszeństwo udziału w pełnym programie mają osoby zapisane. Osoby, dla których zabraknie miejsc mogą wziąć udział w spacerze z przewodnikiem, ale będą musiały samodzielnie opłacić wejściówkę na cmentarz, w kasie przy wejściu. Koszt wejściówki od tego roku wynosi 20 zł/ osobę. Nie ma ulg.

Cmentarz żydowski na Woli został założony w 1806 r. za okopami granicznymi Warszawy, których przebieg do dzisiaj wyznacza ulica Okopowa. Spoczywa tu ponad 200 tysięcy osób: przywódców duchowych, działaczy politycznych, twórców kultury żydowskiej, osób zasłużonych dla polskiej kultury, gospodarki i życia społecznego, tysiące bezimiennych ofiar getta, wiele pokoleń warszawskich Żydów. Na cmentarzu przy Okopowej umieszczono także kwatery żołnierzy Wojska Polskiego, którzy zginęli podczas obrony Warszawy w 1939 roku. Pochowano tam również uczestników powstania w getcie w 1943 r.. Wszystkich Żydów walczących na frontach II wojny światowej upamiętnia pomnik Żołnierzy i Oficerów Żydowskich Poległych w II Wojnie Światowej. Niedaleko wejścia na cmentarz ustawiono Pomnik Pamięci Dzieci – Ofiar Holokaustu oraz Pomnik Janusza Korczaka.

Właścicielem cmentarza jest Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie. Cmentarz przy ulicy Okopowej jest jedynym cmentarzem żydowskim w Warszawie, na którym wciąż odbywają się pochówki. Ziemia i pochowane w niej ciała są nienaruszalne.

Cmentarz żydowski to jednocześnie unikalny warszawski zabytek odwiedzany przez dziesiątki tysięcy turystów rocznie. Cmentarz został wpisany do rejestru zabytków w 1973 r. i został objęty opieką Urzędu Konserwatorskiego m. st. Warszawy.

W odróżnieniu od innych cmentarzy wolska nekropolia nie została całkowicie zniszczona przez Niemców, dlatego można tu oglądać oryginalne pomniki.

Nekropolia żydowska na Woli stanowi wyjątkowo bogatą galerię sztuki sepulkralnej. Oprócz tradycyjnych macew i prostych w swej architekturze oheli, nad grobami zamożnych przedsiębiorców, kupców, działaczy politycznych i społecznych, a także artystów, wznoszono grobowce o wyszukanej formie i wysokich walorach artystycznych. Obok macew z piaskowca pojawiły się obeliski, sarkofagi i mauzolea z granitu czy marmuru, wykonywane przez mistrzów takich jak: Abraham Ostrzega, Szymon Kratka, Feliks Rubinlicht czy Henryk Kuna.

Spacer po cmentarzu będzie też okazją do poznania kultury, obyczajów i religii żydowskiej oraz znanych osób pochodzenia żydowskiego, które tworzyły społeczeństwo Warszawy i wniosły ogromny wkład w rozwój naszej stolicy.