Bioróżnorodność Parku Olszyna

Bioróżnorodność Parku Olszyna

15 października, niedziela, godz. 10.00
Zbiórka – przystanek autobusowy Park Olszyna, po stronie Kościoła

Czas trwania – ok. 3 godz.

Udział w spacerze jest bezpłatny – dofinansowany przez m. st. Warszawa w ramach projektu „Warszawa, dziedzictwo, historia i tradycje”

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Olszyna, zwyczajowo park Olszyna to niewielki teren zieleni o powierzchni 2,23 ha znajdujący się na terenie dzielnicy Bielany, na skraju osiedla Słodowiec.

Stanowi on fragment dawnej doliny rzeki Rudawki i powstał w celu zachowania wartości przyrodniczych i krajobrazowych olesu kępowego. Jego nazwa pochodzi od olchowego lasu znajdującego się przed laty w niecce rzeki. Można tu spotkać kaczki krakwy i rożeńce oraz inne ptaki, tj. kos, kowalik czy sójka. Jest to fragment dzikiej i różnorodnej przyrody w dużym mieście.

W 1920 r. zrewitalizowany i urządzony ze środków pochodzących z Budżetu Obywatelskiego, stanowi przykład dbałości o przyrodę w mieście.

ZAPISZ SIĘ