Wyniki projektu

Zakładane w projekcie cele zostały osiągnięte przez udział w warsztatach i konkursach:

  1. Zwiększenie kompetencji kulturowych i artystycznych mieszkańców Białołęki poprzez udział w warsztatach artystycznych.
  2. Popularyzacja wiedzy o Białołęce i jej dziedzictwa kulturalnego i historycznego jako narzędzie do tworzenia związków mieszkańców z dzielnicą.
  3. Integracja i współdziałanie twórcze i kulturalne różnych środowisk.
  4. Nauka tworzenia sztuki różnorodnymi technikami.
  5. Inspirowanie uczestników do rozwoju zainteresowań artystycznych, rozwoju kreatywności, pomysłowości, podnoszenia poziomu sprawności manualnych.

W projekcie odbywały się warsztaty plastyczne związane z tematyką Dnia Matki, Dnia Dziecka, latem i recyklingiem. W trakcie trwania warsztatów plastycznych dostępna była do oglądania wystawa zdjęć, przedstawiająca ciekawe pod względem historycznym miejsca na Białołęce. Pod koniec przeprowadzano quiz wiedzy związany z tematyką prezentowaną na wystawie. W quizie należało wykorzystać wiedzę, zdobytą podczas oglądania i prezentacji zdjęć. Wśród uczestników rozdano nagrody. W zajęciach uczestniczyły dzieci, choć bardzo często przy współudziale rodziców. Zarówno dzieci, jak rodzice chętnie brali udział w wykonywaniu prac, dopytywali o materiały i techniki, interesowali się tego rodzaju zajęciami. Mieszkańcy z dużym zainteresowaniem oglądali zdjęcia. Wiele osób rozpoznawało zabytki, prezentowane na wystawie, niektórzy ze zdziwieniem dowiadywali się, że na Białołęce można zobaczyć tak interesujące zabytki. Uczestnicy zajęć w Parku Henrykowskim wykazywali się większym zainteresowaniem udziałem w zajęciach, niż w Parku Magiczna. Ponadto, mieszkańcy okolic Parku Henrykowskiego mają o wiele większą wiedzę na temat Białołęki i ciekawych miejsc, niż mieszkańcy okolic Parku Magiczna. W spotkaniach wzięło udział 75 osób, każda z nich wykonała co najmniej 1 pracę. Zrealizowano, badanie ankietowe wykazało, że wszystkie osoby, oglądające wystawę, dowiedziały się z niej czegoś nowego o Białołęce. Nawet te osoby, które na temat Białołęki miały mniejszą czy większą wiedzę. Rezultaty twarde projektu zostały osiągnięte.

Rezultaty miękkie zostały zmierzone – poprzez:

Liczba osób, które były na min. 2 imprezach – 25 osób – osiągnięto – 26 osób

Liczba prac ocenionych przez trenera jako dobre (poziom wykonania, kompozycja, jakość, walory artystyczne) – 25 szt. – osiągnięto 49 szt.

Liczba prac ocenionych przez trenera jako bardzo dobre (poziom wykonania, kompozycja, jakość, walory artystyczne) – 15 – osiągnięto 21 szt.

Liczba rodzin, które będą uczestniczyły w imprezie – 3 podczas każdej imprezy.
W każdej imprezie uczestniczyło min. 3 rodziny i więcej, z wyjątkiem 12.08.2017 r. – tego dnia była bardzo brzydka pogoda, przez cały dzień padał deszcz i w parku nie było odwiedzających. Wystawę trzeba było szybko zdjąć.

WYNIKI BADANIA ANKIETOWEGO

Ogółem wypełniono 83 ankiety.
Wyniki badania ankietowego, potwierdzające osiągnięte rezultaty:

Jak oceniasz warsztaty plastyczne
Bardzo dobrze – 58
Dobrze – 21
Zadowalająco – 4

Czy warsztaty plastyczne pozwoliły Ci poznać ciekawe i nowe techniki plastyczne
Tak – 83

Czy chciałbyś częściej brać udział w podobnych warsztatach
Tak – 83

Jak oceniasz swoją wiedzę na temat zabytków Białołęki
Bardzo dobrze – 4
Dobrze – 10
Zadowalająco – 6
Słabo – 19
Źle – 44

Czy w wyniku udziału w projekcie dowiedziałeś się czegoś nowego na temat zabytków Białołęki
Tak – 83

Czy zorganizowana wystawa zdjęć z zabytkami pozwoliła Ci zdobyć nową wiedzę na temat zabytków Białołęki
Tak – 83

Badanie pokazuje, że wszystkie osoby, które oglądały wystawę, dowiedziały się z niej czegoś nowego o Białołęce, nawet te, które znają swoją dzielnicę. Również uczestnicy poznali nowe techniki plastyczne i dekoracje, których nie znali wcześniej. Warsztaty zostały ocenione w większości bardzo dobrze i dobrze. Badanie wykazuje także, że tego typu wydarzenia spotykają się z zainteresowaniem i są potrzebne.