Moja Warszawa – Projekt dla mieszkańców Warszawy

Fundacja Indygo. Wspieranie Aktywności Twórczej i Kultury, zaprasza mieszkańców Warszawy do udziału w projekcie finansowanym ze środków Miasta Stołecznego Warszawy. Projekt ma za zadanie upowszechnienie wiedzy o dziedzictwie kulturowym Warszawy oraz jej zabytkach i tradycjach. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.Zapraszamy do współpracy szkoły, świetlice, przedszkola, placówki pobytu dzieci w Warszawie podczas wakacji, Kluby, Domy Kultury, Kluby Seniora oraz inne organizacje i osoby indywidualne.

W ramach projektu proponujemy:

Warsztaty architektoniczne
Prowadzone według programu, który obejmuje:

 • Podstawowe pojęcia z dziedziny architektury
 • Pojęcia i zagadnienia związane z przestrzenią miejską i projektowaniem
 • Układ przestrzenny i architektura Warszawy
 • Zapoznanie z charakterystyczną zabudową poszczególnych dzielnic
 • Projekt architektoniczny
 • Wykonanie elementów architektonicznych za pomocą różnych materiałów i technik plastycznych
Warsztaty będą łączyły elementy teoretyczne, z krótką prezentacją wprowadzającą w architekturę i zabudowę Warszawy. Następnie uczestnicy zmierzą się z konstruowaniem, projektowaniem i planowaniem, nawiązującym do architektury miasta. Zakończeniem ma być praca lub mapa przygotowana na wystawę kończącą projekt.
Warsztaty będą prowadzone przez architekta i przewodnika po Warszawie.
Do udziału można się zgłaszać w dwóch grupach – jedna grupa jest przeznaczona dla dorosłych, druga dla dzieci i młodzieży do lat 16. Warsztaty będą realizowane na Bielanach przy ul. Wrzeciono 10 c. Będą trwały 2 godziny przez 5 tygodni.
Nabór rozpoczynamy od 12 maja na edycję wiosenną i jesienną.

Spacery po Warszawie – Szlakiem zabytków i historii
Spacery mają za zadanie zapoznanie uczestników z architekturą, zabytkami i historią Warszawy. Będą prowadzone w najciekawszych i najbardziej charakterystycznych miejscach miasta. Mają pokazywać w jaki sposób historia miasta kształtuje jego architekturę, budownictwo i układ przestrzenny. Jednocześnie podczas spacerów chcemy pokazywać w jaki sposób mieszkańcy mają wpływ na kształtowanie miejskiej przestrzeni publicznej i wzmacniać poczucie przynależności i związku z miastem.
Panujemy wędrówki tematyczne. Każdy temat wiąże się z historią miasta, zabudową, architekturą, zabytkami charakterystycznymi dla danej epoki związanej z tematem wycieczki.
Planowane wycieczki:

 • Szlakiem Pałaców Miodowej
 • Szlakiem Pałaców Krakowskiego Przedmieścia
 • Szlak „Lalki” Bolesława Prusa
 • Szlak „Szarych Szeregów”
 • Szlak Chopina
 • Szlak Żydowski
 • Powiśle
 • Śródmieście Południowe
 • Substancja miejska Pragi
 • Wola – przemysłowa dzielnica Warszawy w sąsiedztwie pola elekcyjnego
 • Stare Powązki
 • Starówka Warszawska – dziedzictwo UNESCO
Spacery będą prowadzone przez przewodników miejskich.
Będą trwały 3 godziny. W każdym może wziąć udział do 30 osób – zarówno dorosłych jak i dzieci.
Nabór rozpoczynamy od 12 maja.

Spacery po Warszawie – Szlakiem legend warszawskich
Spacery mają za zadanie pokazanie dzieciom ciekawych zabytków i architektury Warszawy w nawiązaniu do legend warszawskich. Każda legenda jest związana z konkretnym miejscem w Warszawie i fragmentem historii miasta. Przy okazji będziemy mogli zaprezentować rozwój architektoniczny Warszawy, poczynając od dawnych czasów po dzień dzisiejszy, pokazać udział mieszkańców w budowie i odbudowie Warszawy oraz wskazać, że my dzisiaj również mamy wpływ na kształt swojego miasta.
Panujemy wędrówki tematyczne, każda poświęcona jednej legendzie:

 • Legenda o Warsie i Sawie
 • Legenda o Złotej Kaczce
 • Legenda o Bazyliszku
 • Legenda o warszawskiej syrence
 • Chrystus Cudowny u Fary
 • Zbójcy
 • Biała Dama
 • Legenda o Kościele Panny Marii
 • Legenda o Królu Zygmuncie z kolumny
 • Legenda o figurze Chrystusa z Kościoła św. Krzyża
Spacery będą prowadzone przez przewodników miejskich.
Będą trwały 2 godziny. W każdym może wziąć udział do 30 osób – dzieci do 16 lat.
Nabór rozpoczynamy od 12 maja.


SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM WKRÓTCE.

Informacje i zgłoszenia:
Fundacja Indygo. Wspieranie Aktywności Twórczej i Kultury www.fundacja-indygo.org.pl, ran@fundacja-indygo.org.pl, 506-241-142
Zgłoszenie możliwe również za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie

Proszę wpisać kod z obrazka: captcha


Prosimy o wypełnienie formularza, skontaktujemy się w celu zapisania na zajęcia.