Moja Warszawa – Projekt dla mieszkańców Warszawy

Fundacja Indygo. Wspieranie Aktywności Twórczej i Kultury, zaprasza mieszkańców Warszawy do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Miasta Stołecznego Warszawy. Projekt ma za zadanie upowszechnienie wiedzy o dziedzictwie kulturowym Warszawy oraz jej zabytkach i tradycjach. Udział w projekcie jest bezpłatny.Zapraszamy do współpracy szkoły, świetlice, przedszkola, placówki pobytu dzieci w Warszawie podczas wakacji, Kluby, Domy Kultury, Kluby Seniora oraz inne organizacje i osoby indywidualne.